ВНУТРІШНЬООСОБИСТІСНІ КОНФЛІКТИ У ПЕРІОД МОЛОДОСТІ ЗАЛЕЖНО ВІД ТИПУ ВАЛЕОУСТАНОВКИ

  • Ю.І. Фельдман
Ключові слова: У статті проаналізовано результати кореляційного аналізу показників валеоустановки та внутрішньоособистісних конфліктів. Розглянуто значення валеоустановки у протидії внутрішнім ціннісним конфліктам

Анотація

У статті проаналізовано результати кореляційного аналізу показників валеоустановки та внутрішньоособистісних конфліктів. Розглянуто значення валеоустановки у протидії внутрішнім ціннісним конфліктам.

Посилання

1. Бубновская О.В. Потребностная обусловленность внутриличностного конфликта в юношеском возрасте : автореф. дис. … канд. психол. наук ; спец. 19.00.01 «Общая психология, история психологии» / О.В. Бубновская. – М., 2005. – 24 с.
2. Васильева О.С. Психология здоровья человека: эталоны, представления, установки : [учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений] / О.С. Васильева, Ф.Р. Филатов. – М. : Академия, 2001. – 352 с.
3. Гресь Л.О. Психологія особистості у кризі серед¬нього віку / Л.О. Гресь, К.І. Фоменко, Ю.Ю. Гресь. – Х. : Діса плюс, 2017. – 209 с.
4. Дубчак Г.М. Внутрішньоособистісні конфлікти студентів у період навчання у ВУЗі : автореф. дис. … канд. психол. наук : спец. 19.00.01. «Загальна психологія, історія психології» / Г.М. Дубчак. – К., 2000. – 17 с.
5. Фанталова Е.Б. Диагностика и психотерапия внутреннего конфликта / Е.Б. Фанталова. – Самара : БАХРАХ-М, 2001. – 128 с.
6. Фельдман Ю.І. Розробка та апробація методики діагностики типів валеоустановки особистості / Ю.І. Фельдман // Science and Education a New Dimension. “Pedagogy and Psychology”. – 2016. – № IV (48). – Is. 102. – Р. 56–60.
7. Хомуленко Т.Б. Особливості виникнення внутрішньоособистісного конфлікту в юнацькому віці / Т.Б. Хомуленко, М.В. Балушок // Проблеми сучасної психології : збірник наукових праць Кам’янець-Подільського університету імені Івана Огієнка / за ред. С.Д. Максименка, Л.О. Онуфрієвої. – Вип. 27. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2015. – С. 27–50.
8. Хомуленко Т.Б. Психосоматика: культурно-історичний підхід Психосоматика: культурно-історичний підхід : [навч.-метод. посіб.] / Т.Б. Хомуленко, І.О. Філенко, К.І. Фоменко, О.С. Шукалова, М.В. Коваленко. – Х. : Діса плюс, 2015. – С. 227–237.
Опубліковано
2019-10-15
Сторінки
105-110
Розділ
СЕКЦІЯ 9 ПЕДАГОГІЧНА ТА ВІКОВА ПСИХОЛОГІЯ