ЗМІСТ І ЗАВДАННЯ КОМПЛЕКСНОЇ ПРОГРАМИ ПСИХОКОРЕКЦІЇ ПРОФЕСІЙНИХ ОЧІКУВАНЬ МАЙБУТНІХ ПСИХОЛОГІВ

  • К.П. Радзівіл
Ключові слова: професійні очікування, психокорекція, майбутні психологи, груповий психокорекційний тренінг

Анотація

У статті висвітлено зміст та завдання комплексної програми психокорекції професійних очікувань майбутніх психологів, обґрунтовано доцільність розроблених та впроваджених психолого-педагогічних заходів у навчальному процесі.

Посилання

1. Бодалев А.А. Восприятие и понимание человека человеком / А.А. Бодалев. – М. : Московский ун-т, 1982. – 200 с.
2. Вачков И.В. Основы технологии группового тренинга / И.В Вачков. – М. : Изд-во «Ось-89», 1999. – 176 с.
3. Мілютіна К.Л. Теорія та практика психологічного тренінгу : [навчальний посібник] / К.Л. Мілютіна. – К.: МАУП, 2004. – 192 с.
4. Захаров В.П. Социально-психологический тренинг / В.П. Захаров, Н.Ю. Хрящева. – Ленинград : Изд- во ЛГУ, 1989. – 160 с.
5. Истратова O.Н. Справочник по групповой психокоррекции / О.Н. Истратова, Т.П. Эксакусто. – 2-е изд. – Ростов-н/Д. : Феникс, 2008. – 443 с.
6. Исурина Г.Л. Групповые методы психотерапии и психокоррекции / Г.Л. Исурина // Методы психологической диагностики и коррекции в клинике. – Ленин¬град : Медицина. 1983. – С. 231–254.
7. Колесникова Г.И. Психологическое консультирование. Серия «Высшее образование» / Г.И. Колесникова. – Ростов-н/Д. : Феникс, 2004. – 288 с.
8. Макшанов С.И. Психогимнастика в тренинге. Каталог. Ч. 1. / С.И. Макшанов, Н.Ю. Хрящева. – СПб., 1993. – 108 с.
9. Старшенбаум Г.В. Тренинг навыков практического психолога. Игры, тесты, упражнения : [интерактивный учебник] / Г.В. Старшенбаум. – 2-е изд. – М. : Психотерапия, 2008. – 416 с.
10. Ялом И. Теория и практика групповой психотерапии / И. Ялом. – СПб. : Питер, 2000. – 640 с.
11. Яценко Т.С. Активная социально-психологическая подготовка учителя к общению с учащимися : [книга для учителя] / Т.С. Яценко. – К. : Освита, 1993. – 208 с.
12. Яценко Т.С. Концептуальні засади і методика глибинної психокорекції: Підготовка психолога-практика : [навчальний посібник] / Т.С. Яценко. – К. : Вища школа, 2008. – 342 с.
Опубліковано
2019-10-15
Сторінки
95-99
Розділ
СЕКЦІЯ 9 ПЕДАГОГІЧНА ТА ВІКОВА ПСИХОЛОГІЯ