ОПИТУВАЛЬНИК 16 PF: ПОТЕНЦІАЛ ДІАГНОСТИКИ ТА ОЦІНКИ ПРОФЕСІЙНИХ КОМПЕТЕНЦІЙ (НА ПРИКЛАДІ ВИКЛАДАЧІВ ФІЛОЛОГІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ)

  • В.С. Палій
Ключові слова: професійні компетенції педагога, психодіагностика, оцінка компетенцій, опитувальник 16 PF, Особистісний багатофакторний опитувальник Кеттелла, теорія рис, Р.Б. Кеттелл

Анотація

У роботі представлено розгляд діагностичних можливостей тесту «Особистісний багатофакторний опитувальник Кеттелла», більш відомого за назвою «16 PF». Здійснено огляд сучасних підходів до визначення професійних компетенцій викладачів, зокрема філологічних спеціальностей. Розглянуто методичні, особистісні та професійно-особистісні риси. Визначено, що дані риси представляють соціальну, комунікативну виконавську, емоційну, інформаційну та пізнавальну компетентність. Виділеним на підставі аналізу джерел компетенціям знайдено аналоги особистісних рис у відомій у психології теорії Р.Б. Кеттелла. За результатами детального вивчення необхідних компетенцій викладача-філолога, запропоновано діагностичну модель, яка передбачає ґрунтований аналіз результатів, отриманих за методикою «Особистісний багатофакторний опитувальник Кеттелла» за допомогою використання блокового та діадного алгоритму інтерпретації даних.

Посилання

1. Барышникова Е. Оценка персонала методом ассесмент-центра. Лучшие HR стратегии / Е. Барышникова. – М.: Манн, Иванов, Фибер, 2013. – 255 с.
2. Выбойщик И. Личностный многофакторный опросник Р. Кэттелла / И. Выбойщик, З. Шакурова. – Челябинск, Издательство ЮУрГУ, 2000. – 54 с.
3. Зеня Л. Теоретико-методичні засади підготовки майбутніх учителів до навчання іноземних мов учнів профільної школи: [монографія] / Л. Зеня. – Горлівка : Вид-во ГДПІІМ, 2011. – 436 с.
4. Капустина А. Многофакторная личностная методика Р. Кэттелла / А. Капустина. – СПб. : Речь, 2001. – 112 с.
5. Фрейджер Р. Личность. Теории, упражнения, эксперименты / Р. Фрейджер, Дж. Фейдимен. Пер. с англ. – СПб. : Прайм- ЕВРОЗНАК, 2006. – 704 с.
6. Cattell R. Personality structure and the new fifth edition of the 16PF / R. Cattell, H. Cattel // Education and Psychological Measurment. – 55. – 1995. – P. 926–937.
Опубліковано
2019-10-15
Сторінки
77-82
Розділ
СЕКЦІЯ 9 ПЕДАГОГІЧНА ТА ВІКОВА ПСИХОЛОГІЯ