РЕЗУЛЬТАТИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ ПЕРЕВІРКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ ПРОГРАМИ ФОРМУВАННЯ ЕМОЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У ФАХОВІЙ ПІДГОТОВЦІ ЛІКАРЯ

  • О.О. Лазуренко
Ключові слова: емоційна компетентність, фахова підготовка, особистість майбутнього лікаря, програма формування компетенцій у сфері емоцій

Анотація

У статті представлено результати експериментальної перевірки ефективності впровадження програми формування емоційної компетентності майбутнього лікаря у процесі професійної підготовки. Проаналізовано кількісні зміни у показниках структурних складових частин емоційної компетентності. Продемонстровано позитивну динаміку змін, а, отже, підвищення рівня розвитку компетенцій студентів-медиків у сфері емоцій.

Посилання

1. Лазуренко О. Концепція формування емоційної компетентності на різних етапах професійної підготовки лікаря / О. Лазуренко // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Психологічні науки. – Випуск 3. – Херсон, 2015. – С. 113–117.
2. Лазуренко О. Експериментальне дослідження психологічних особливостей емоційної компетентності майбутнього лікаря / О. Лазуренко // Актуальні проблеми психології: Зб. наук. праць Ін-ту психології імені Г. Костюка НАПН України. – Том 5. – Випуск 15. – Київ, 2015. – С. 106–114.
3. Лазуренко О. Дослідження психологічних складових емоційної компетентності майбутнього фахівця-лікаря / О. Лазуренко, Н. Тертична // Актуальні проблеми психології: Зб. наук. праць Ін-ту психології імені Г. Костюка НАПН України. – Том Х. Психологія навчання. Генетична психологія. Медична психологія. – Вип. 29. – Київ, 2016. – С. 97–106.
4. Лазуренко О. Аналіз психологічних особливостей складових емоційної компетентності майбутнього лікаря / О. Лазуренко // Психологічний часопис. Збірник наукових праць. – №2(4). – 2016. – С. 96-111.
5. Лазуренко О. Тренінг формування емоційної компетентності майбутнього лікаря / О. Лазуренко // International Scientific Journal Fundamental and Applied Researches In Practice of Leading Scientific Schools. – 2 (14). – 2016. – С. 44–54.
6. Lazurenko O., Smila N. Psychological and Pedagogical Principles of Students’ Emotional Sphere formation in the Process of Professional Training and Development // Journal of Psychological Sciences. – 2016. – Vol. 2. – №. 3. – PP. 124–129.
Опубліковано
2019-10-15
Сторінки
60-64
Розділ
СЕКЦІЯ 9 ПЕДАГОГІЧНА ТА ВІКОВА ПСИХОЛОГІЯ