ВІРТУАЛЬНЕ СПІЛКУВАННЯ ЯК ВИД ДІЛОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ

  • О.П. Коханова
Ключові слова: віртуальне спілкування, ділова комунікація, засоби віртуального спілкування, електронна пошта, ділове листування

Анотація

У роботі висвітлено основні особливості віртуального спілкування, розглянуто специфіку останнього як виду ділової комунікації в умовах педагогічного середовища, вивчено особливості взаємодії викладачів і студентів на прикладі електронного ділового листування.

Посилання

1. Бобіна О. Ділові комунікації і конфліктологія : методичні вказівки для самостійної роботи / О. Бобі¬на. – Миколаїв : Видавництво НУК, 2011. – 56 с.
2. Еремина К. Виртуальное общение как вид социальной коммуникации современной молодежи: последствия использования / К. Еремина // Научное сообщество студентов XXI ст. Общественные науки : сб. ст. по мат. XI междунар. студ. науч.-практ. конф. – Новосибирск : Изд. «СибАК». – 2013. – № 11. – С. 102–109.
3. Михайлов В. Особенности развития информационно-коммуникативной среды современного общества / В. Михайлов, С. Михайлов // Сб. научных трудов «Актуальные проблемы теории коммуникации». – СПб. : Изд-во СПбГПУ, 2004. – С. 34–52.
4. Михалец И. Виртуальное общение студентов: опыт пилотажного исследования / И. Михалец, С. Калашникова // Историческая и социально-образовательная мысль. – 2013. – № 4 (20). – С. 103–106.
5. Остапенко Г. Формат комунікаційного середовища студентів КНУКіМ у мережі Інтернет: соціологічне опитування / Г. Остапенко // Вісник книжкової пала¬ти. – 2013. – № 4. – С. 1–5.
Опубліковано
2019-10-15
Сторінки
54-59
Розділ
СЕКЦІЯ 9 ПЕДАГОГІЧНА ТА ВІКОВА ПСИХОЛОГІЯ