ОСОБЛИВОСТІ ПРОСОЦІАЛЬНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ ДОРОСЛОГО

  • Н.В. Корчакова
Ключові слова: просоціальна поведінка, просоціальність, дорослість, зрілість, спрямованість, моральні цінності

Анотація

Стаття присвячена аналізу просоціальної спрямованості особистості. Обговорюються особливості визнання респондентами дорослого віку просоціальних цінностей та доцільності їх використання відносно різних партнерів. Просоціальні налаштування вивчаються щодо семи категорій людей, стосунки з якими (реальні чи потенційні) мають для особистості різне емоційне і смислове навантаження. Підкреслюється, що родинні зв’язки є найміцнішою основою розгортання просоціальних тенденцій у період дорослості. Наголошується, що просоціальна мотивація зберігається навіть щодо партнерів, з якими існують ідеологічні розбіжності і протистояння. Висвітлюються питання вікового генезу просоціальної спрямованості протягом найбільш тривалого періоду онтогенезу – періоду дорослості.

Посилання

1. Багмет І.М. Вікові прояви альтруїзму-егоїзму та їх диференціація / І.М. Багмет // Вісник Одеського нац. ун-ту. Психологія. – Т. 6. – 2001. – Вип. 2. – С. 16–20.
2. Журавльова Л.П. Психологічні основи розвитку емпатії людини : автореф. дис. ... д-ра психол. наук : 19.00.07 / Л.П. Журавльова ; Південноукр. держ. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського. − Одеса, 2008. – 48 c.
3. Кухтова Н.В. Просоциальное поведение специалистов, ориентированных на оказание помощи: теоретические основы и методики / Н.В. Кухтова, Н.В. Домарацкая. – Витебск: Изд-во УО «ВГУ им. П.М. Машерова», 2011. – 49 с.
4. Прядеин В.П. Психодиагностика личности : Избранные психологические тесты : Практикум / В.П. Прядеин. – Сургут : Сургутский гос. пед. ун- т, 2014. – С. 46–55.
5. Славинская И.С. Разработка методики диагностики нравственных ориентаций / И.С. Славинская, А.Д. Наследов, М.Я. Дворецкая // Современные исследования социальных проблем. – 2015. – № 1. – С. 3–26.
6. Auné S.E. La conducta prosocial: Estado actual de la investigación / S.E. Auné, D. Blum, F.J.P. Abal. et al. // Perspectivas en psicologia. – 2014. – vol. 11. – Nº 2. – С. 21–34.
Опубліковано
2019-10-15
Сторінки
48-53
Розділ
СЕКЦІЯ 9 ПЕДАГОГІЧНА ТА ВІКОВА ПСИХОЛОГІЯ