МАНДАЛА ЯК ЗАСІБ АРТ-ТЕРАПІЇ

  • Н.М. Фалько
  • Д.І. Гармаш
  • Л.В. Браславська
Ключові слова: арт-терапія, мандала, трансперсональний напрям, символізм мандали, зображувальна терапія.

Анотація

У статті проаналізовано наукові підходи до дослідження унікального інструмента самопізнання й саморозвитку – мандала-терапії, за його допомогою можна вирішити багато проблем нашої психіки. Розглянуто значення творчої роботи з мандалою, що може допомогти людині зміцнити зв’язок між свідомим і несвідомим «Я».

Посилання

1. Грин Шиа. Практический курс медитации для начинающих: 60 мандал для рисования и раскрашивания / Шиа Грин. – М. : АСТ ; Астрель, 2007. – 228 с.
2. Диагностика в арт-терапии. Метод «Мандала» / под ред. А.И. Копытина. – СПб. : Речь, 2002. – 144 с.
3. Копытин А.И. Теория и практика арт-терапии / А.И. Копытин. – СПб. : Речь, 2002. – 347 с.
4. Осипук Э. Диагностические мандалы, используемые в консультативной практике (индивидуальный и групповой варианты / Э. Осипук. – СПб. : Речь, 2007. – 89 с.
5. Понятовская-Замышляева Д. Медитативные игры с мандалой / Д. Понятовская-Замышляева. – М. : Гене-зис, 2007. – 102 с.
6. Юнг К.Г. Архетип и символ / К.Г. Юнг ; пер. В.В. Зеленского. – СП. : Ренессанс, 1991. – 247 с.
7. Юнг К.Г. О символизме мандалы (Относительно символизма мандалы) // Юнг К.Г. О природе психики / – К. : Ваклер, 2002. – 195 с.
Опубліковано
2019-10-15
Сторінки
32-36
Розділ
СЕКЦІЯ 9 ПЕДАГОГІЧНА ТА ВІКОВА ПСИХОЛОГІЯ