ПРО ПСИХОЛОГІЧНЕ БЛАГОПОЛУЧЧЯ ПЕДАГОГІВ ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

  • О.І. Богучарова
  • Н.В. Ткаченко
Ключові слова: дошкільний навчальний заклад, кореляції, особистісні ресурси, педагог-вихователь, психологічне благополуччя

Анотація

За даними емпіричного дослідження, проведеного на вибірці педагогів-вихователів різних типів дошкільних навчальних закладів (ДНЗ) – загальноміського комунального та приватного, отримано підтвердження багаторівневих зв’язків змінних психологічного благополуччя й особистісних ресурсів. Статистично доведено, що в педагогів приватного ДНЗ кореляційні зв’язки між обома групами змінних чітко ієрархізовані та потужні. Також у них краща структура психологічного благополуччя відносно евдемонічних характеристик. З погляду оцінки психологічного благополуччя як чинника професійних досягнень вихователів робиться висновок про те, що українська система комунального ДНЗ має бути краще підготовлена до опанування методології радості від педагогічної праці й ефективного педагогічного функціонування задля виховання дітей.

Посилання

1. Грисенко Н. Роль позитивних цінностей і властивостей особистості у попередженні емоційного вигорання педагога : [монографія] / Н. Грисенко, Е. Носенко. – Дніпропетровськ : Вид-во Дніпр. нац. ун-ту, 2012. – 164 с.
2. Селигман М. Новая позитивная психология: Научный взгляд на счастье и смысл жизни : пер. с англ. / М. Селигман. – М. : София, 2006. – 318 с.
3. Созонтов А. Гедонистический и эвдемонистический подходы к проблеме психологического благополучия / А. Созонтов // Вопросы психологии. – 2006. – № 4. – С. 105–114.
4. Четверик-Бурчак А. Опис та адаптація опитувальника «Шкала соціального благополуччя» К. Кіза / А. Четверик-Бурчак // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна. – 2014. – № 54. – С. 28–33.
5. Helliwell J. The social context of well-being / J. Helliwell & R.D. Putnam//The science of well-being; F.A. Huppert, N. Baylis, B. Keverne (еds.) – Oxford: Oxford University Press. – 2005 – P. 435–459.
6. Huppert F. Psychological well-being: Evidence regarding its causes and consequences /F. Huppert //Applied Psychology: Health and Well-being. – 2009. – № 1 (2). – P. 137–164.
7. Steptoe A. Subjective wel-being, health, and ageing/A. Steptoe, A. Deaton, & A. A. Stone.
Опубліковано
2019-10-15
Сторінки
20-25
Розділ
СЕКЦІЯ 9 ПЕДАГОГІЧНА ТА ВІКОВА ПСИХОЛОГІЯ