ВНУТРІШНІЙ ЦІННІСНИЙ КОНФЛІКТ ОСОБИСТОСТІ МІЖ «БАЖАНИМ» І «ДОСТУПНИМ» У ФОРМУВАННІ ЦІННІСНОЇ СФЕРИ СТУДЕНТІВ У КОНТЕКСТІ ВЗАЄМОДІЇ З МЕДІА

  • І.Р. Субашкевич Львівський національний університет імені Івана Франка
Ключові слова: внутрішній ціннісний конфлікт, медіа, медіаосвіта, медіапсихологічні чинники, цінності, ціннісно-смислова сфера

Анотація

У статті описано результати емпіричного дослідження на основі порівняльного аналізу для виявлення значимості внутрішнього ціннісного конфлікту особистості між «бажаним» і «доступним», зумовленого можливістю реалізації значущих цінностей у різних життєвих сферах. Наведено на основі вираження медіапсихологічних чинників формування ціннісно-смислової сфери основні характеристики студентів з (без) наявністю внутрішнього ціннісного конфлікту особистості.

Посилання

1. Корнят В.С. Педагогічна технологія формування діагностичних умінь майбутніх соціальних педагогів. Педагогіка і психологія професійної освіти. 2015. № 3. С. 48–57.
2. Семків І. І. Адаптація методики Ш. Шварца «Портрет цінностей» українською мовою. Практична психологія та соціальна робота. 2013. № 1. С. 12–28.
3. Субашкевич І.Р. Медіапсихологічні чинники формування ціннісно-смислової сфери студентської молоді: дис. … канд. психол. наук: 19.00.05. Київ, 2017. 263 с.
Опубліковано
2018-08-31
Сторінки
161-165
Розділ
СЕКЦІЯ 7 СОЦІАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ; ПСИХОЛОГІЯ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ