ШКІЛЬНІ СТРАХИ УЧНІВ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ

  • Олена Олександрівна Щербакова
Ключові слова: шкільні страхи, учні основної школи, психоемоційні стани, навчальна діяльність, соціальні страхи

Анотація

Мета. У статті наводиться аналіз проблеми шкільних страхів, результати вивчення міри прояву та структури шкільних страхів учнів основної школи.

Методи. У дослідженні використано список з 52 шкільних страхів М.А. Кузнецова в авторській модифікації. Обробка даних передбачала використання описової статистики та кластерний аналіз.

Результати. Визначено, що основними шкільними страхами учнів основної школи є страх контрольної або самостійної роботи, перездачі контрольної роботи, що викличуть до директора, що знайдуть шпаргалки, пропустити важливу контрольну, а також страхи підготуватись гірше за всіх, відповідати біля дошки, забути про яке-небудь завдання, не вступити до вишу, бути висміяним, опинитись у центрі конфлікту, бути самотнім у класі, відсутності підтримки друзів та близьких, що зумовлено віковими особливостями, а саме в прагненні підлітків до спілкування з однолітками, також прагнення до автономії та пошук визнання цінності власної особистості. Найбільш щільно між собою пов’язані страхи, що утворюють такі умовні групи, як: 1) «страх вчителя» – це страхи контролю відвідування, нового вчителя, відпроситись з уроку та вчителя загалом; 2) «страх-невпевненість» – це страхи «звернутись з проханням до однокласників» і «звернутись з проханням до вчителя», «висловити власну думку»; 3) «страх некомпетентності» – страхи «відчуття «каші в голові», «неможливості чітко висловити свої думки», «страх забути завдання»; 4) «страхи перевірки підготовки школяра», до якої увійшли страхи перевірки домашнього завдання і запитання вчителя; 5) «гелотофобія» – це страхи бути висміяним та критики на свою адресу.

Висновки. Провідними шкільними страхами учнів основної школи є страхи перевірки знань, а також страхи, типові для соціальної ситуації розвитку та провідної діяльності у підлітковому віці – страхи, пов’язані із самоствердженням серед однолітків. Встановлено такі таксономічні групи страхів, як «страх учителя», «страх-невпевненість», «страх некомпетентності», «страхи перевірки підготовки школяра» та страхи «гелотофобія».

Посилання

1. Большая психологическая энциклопедия. Москва : Эксмо, 2007. 544 с.
2. Кузнецов М.А., Бабарикіна І.В. Шкільні страхи: види, умови прояву та шляхи подолання. Харків : ХНПУ, 2012. 227 с.
3. Кузнєцов М.А., Галата О.С. Особливості страхів у навчальній діяльності підлітків. Вісник ХНПУ імені Г.С. Сковороди. Психологія. Випуск 55. Харків : ХНПУ, 2017. С. 68–81.
4. Кузнецов М. А., Шаповалова В.С. Виды студенческих страхов и особенности их динамики. Вісник ХНПУ імені Г. С. Сковороди. Психологія, Вип. 49. Харків : ХНПУ, 2014. С. 58–68.
5. Піддубна Н.Г, Єфімов Д.Е. Проблема шкільних страхів у наукових дослідженнях. Психологія і особистість. 2016. № 2(1). С. 97–104.
6. Скляренко О.М. Особливості психодіагностики та психокорекції учбових страхів у молодших школярів. Молодь, освіта, наука, культура і національна свідомість : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф. Київ : ЄУ-ФІМБ, 2003.Т. 4. С. 302–305.
7. Словарь-справочник по психоанализу / В Лейбин. Москва : АСТ, 2010 г. 956 с.
8. Beidel D.C., Turner S.M., Morris T.L. Behavioral treatment of childhood social phobia. J. Consult Clin. Psychol. 2000; No 68. Pp. 1072–1080.
9. Bernstein G.A., Borchardt C.M. Anxiety disorders of childhood and adolescence: A critical review. Journal of American Academy of Child and Adolescent Psychiatry. 1991. No 30. Pp. 519–532.
10. Kashani J.H., Orvaschel H., Rosenberg J.K. A community study of anxiety in children and adolescents. American journal of psychiatry. 1990, No 147. Pp. 313–318.
11. Pine D.S. Childhood anxiety disorders. Curr. Opinion Pediatrics. 1997, No 9. Pp. 329–338.
Опубліковано
2019-10-08
Сторінки
106-113
Розділ
СЕКЦІЯ 2 ПЕДАГОГІЧНА ТА ВІКОВА ПСИХОЛОГІЯ