ПСИХОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ЕМОЦІЙНОЇ СФЕРИ ДІТЕЙ ІЗ КОГНІТИВНИМИ ПОРУШЕННЯМИ

  • І.П. Лисенкова Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини ВНЗ «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»»
Ключові слова: емоції, почуття, емоційна сфера, дитина, психологія емоційної сфери

Анотація

У статті проаналізовано основні напрямки психологічних досліджень емоційної сфери дітей. Визначено, що найефективнішого розвитку емоційна сфера під впливом корекційно-розвивальної роботи досягає в старшому дошкільному та молодшому шкільному віці, особливо це стосується дітей з особливими освітніми потребами. Особливої уваги в статті приділено аналізу психологічних особливості емоційної сфери дітей із когнітивними порушеннями.

Посилання

1. Выготский Л.С. Педагогическая психология. М.: Педагогика, 1991. 348 с.
2. Изард К.Э. Психология эмоций. СПб.: Питер, 1999. 462 с.
3. Изотова Е.И. Эмоциональная сфера ребенка: Теория и практика. М.: Издательский центр «Академия», 2004. 288 с.
4. Ильин Е.П. Эмоции и чувства. СПб: Питер, 2013. 783 с.
5. Лебединский В.В. Эмоциональные нарушения в детском возрасте и их коррекция. М.: Изд-во Московского университета, 1990. 422 с.
6. Леонтьев А.Н. Потребности, мотивы и эмоции. М.: Государственное учебно-педагогическое издательство, 1973. 322 с.
7. Channell M.M. Barth, Individual differences in preschoolers’ emotion content memory: The role of emotion knowledge / M.M. Channell, M. Joan. Journal of Experimental Child Psychology. Volume 115. Issue 3. 2013. P.s 552-561. (3)
8. Eleanor D.B. Sax, Arts enrichment and preschool emotions for low-income children at risk / D.B. Eleanor, L. Kacey // Early Childhood Research Quarterly. Volume 28. Issue 2. 2013. P. 337-346. (2)
9. Fay-Stammbach T. Child maltreatment and emotion socialization: Associations with executive function in the preschool years / T. Fay-Stammbach, D.J. Hawes, P. Meredith // Child Abuse & Neglect. Volume 64. 2017. P. 1-12. (5)
10. Labunskaya V.A., Preschool Children's Coding of Facial Expression of Emotions: Humanistic-psychological Approach // Procedia – Social and Behavioral Sciences. Volume 146. 2014. P. 246-251. (6)
11. Shuva rova S. The disorders of emotional and volitional spheres in preschool children with speech pathology / S. Shuvarova, V. Sevastyanov, E. Borisova,
N. Leontyeva // European Psychiatry. Volume 24. Supplement 1. 2009. P. 1085. (4)
Опубліковано
2018-08-31
Сторінки
211-215
Розділ
СЕКЦІЯ 5 СПЕЦІАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ