АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ АРТ-ТЕРАПЕВТИЧНИХ МЕТОДІВ ДЛЯ ПСИХОКОРЕКЦІЇ ДІТЕЙ ІЗ ПОРУШЕННЯМ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

  • С.В. Березка ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»
Ключові слова: арт-терапія, ізо-терапія, казкотерапія, музикотерапія, особистісні якості, діти старшого дошкільного віку з порушенням інтелектуального розвитку

Анотація

У статті на основі аналізу математичних даних, отриманих під час контрольного обстеження дітей старшого дошкільного віку з порушенням інтелектуального розвитку, визначено ефективність застосування арт-терапії для психокорекції особистісних якостей дошкільника.

Посилання

1. Бондар Л. Використання методів арт-терапії в роботі з дітьми дошкільного віку. Педагогічний пошук. 2014. № 1. С. 54–57.
2. Блеч Г., Бобренко І., Висоцька А., Гладненко І., Макарчук Н., Міненко А., Трикоз С., Чеботарьова О. Дидактичні та методичні засади спеціальної освіти розумово відсталих дошкільників: навч.-метод. посіб. Київ: Інститут спеціальної педагогіки НАПН України, 2014. 337 с.
3. Галецька Ю. Ігрові технології як форма роботи з дітьми з помірною та тяжкою розумовою відсталістю. Актуальні питання корекційної освіти (педагогічні науки). 2018. № 10. С. 23–29.
4. Голінська Т. Зміст, форми і методи арт-терапевтичного впливу на особистість дитини. Освіта та розвиток обдарованої особистості. 2016. № 5. С. 13–16
5. Грицюк І. Арт-терапія в роботі практичного психолога з дітьми, які мають емоційні порушення. Психологія: реальність і перспективи. 2017. Вип. 8. С. 67–71.
6. Загадковий світ емоцій. Розвиток емоційної сфери дошкільників / упоряд. І. Молодушкіна. Харків : вид. група «Основа», 2010. 207 с.
7. Казкотерапія в роботі з дошкільниками / упоряд. О. Рудик. Харків: вид. група «Основа», 2011. 240 с.
8. Класифікація психічних і поведінкових розладів: клінічний опис і вказівки по діагностиці. 2-е вид. Київ : Сфера, 2005. 308 с.
9. Консультативно-діагностичний супровід дітей з особливими освітніми потребами в діяльності психолого-медико-педагогічних консультацій: посіб. / Т. Жук, Т. Ілляшенко, І. Луценко та ін.; за ред. А. Обухівської. Київ: УНМЦ практичної психології і соціальної роботи, 2016. 247 с.
10. Яценко Т. Діагностика психічного розвитку дітей дошкільного віку: методичний посібник. URL: http://blanki-ua.com.ua/other/2033/index.html
Опубліковано
2018-08-31
Сторінки
206-211
Розділ
СЕКЦІЯ 5 СПЕЦІАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ