ФОРМУВАННЯ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ГОТОВНОСТІ ФАХІВЦІВ ТЕХНІЧНОГО ПРОФІЛЮ ЯК ФАКТОРА ЕФЕКТИВНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

  • О.О. Назаров Національний університет цивільного захисту України
  • С.М. Кучеренко Національний університет цивільного захисту України
  • Н.С. Кучеренко Українська інженерно-педагогічна академія
Ключові слова: психологічна готовність, службово-бойова діяльність, організаційні функції, ефективність організаційної діяльності

Анотація

У статті проведено аналіз існуючих підходів до визначення психологічної готовності фахівців різного профілю її впливу на ефективність організації професійної діяльності. У структурі психологічної готовності офіцера технічного профілю до професійної діяльності виділені такі компоненти: мотиваційні, рівень розвитку технічного мислення, комунікативні та організаторські здібності. Робиться наголос на застосуванні комплексного підходу до визначення показників психологічної готовності курсантів до професійної діяльності та урахуванні їх у підготовці майбутнього офіцера технічного профілю до виконання організаційних функцій у службово-бойовій діяльності.

Посилання

1. Землянская Е.В. Профессионализм и лідерство. X.: Титул, 2006. 578 с.
2. Кудрявцев Т.В. Психология технического мышления. М.: Наука, 1975. 185 с.
3. Кучеренко Н.С. Психологічна структура професійної діяльності офіцера внутрішніх військ технічного профілю. Вісник Національного університету оборони України. 2013. Вип.1(32). С. 214–221.
4. Кучеренко С.М. Деякі сучасні підходи до психологічного забезпечення професійної діяльності рятівників ДСНС України // Проблеми екстремальної та кризової психології. Збірник наукових праць. Вип. 16. Харків: НУЦЗУ, 2014. С. 125–132.
5. Моляко В.А. Психологическая система тренинга конструктивного мышления. Вопросы психологии. 2000. № 5. С. 136–141.
6. Приходько Ю.О. Психологічні чинники успішності професійної діяльності пожежних – рятувальників МНС України [монографія] / Ю.О. Приходько, Л.А. Перелигіна. Х.: НУЦЗУ, КП «Міська друкарня», 2012. 216 с.
7. Приходько І.І. Засади психологічної безпеки персоналу екстремальних видів діяльності: [монографія]. Х.: Акад. ВВ МВС України, 2013. 745 с.
8. Якиманская И.С. Развитие образного мышления в процессе обучения // Возрастные и индивидуальные особенности образного мышления учащихся. М.: Знание, 1989. С. 5–42.
Опубліковано
2018-08-31
Сторінки
196-200
Розділ
СЕКЦІЯ 4 ОРГАНІЗАЦІЙНА ПСИХОЛОГІЯ