КОНВЕНЦІОНАЛЬНА МУДРІСТЬ СОЦІУМУ ЯК ІНСТРУМЕНТ ДЕФОРМАЦІЇ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ ЛЮДИНИ У ПЕРІОД ГЕРОНТОГЕНЕЗУ

  • І.Г. Коваленко-Кобилянська
Ключові слова: конвенціональна мудрість соціуму, деформація інтелектуального розвитку людини, геронтоген

Анотація

Конвенціональна мудрість соціуму приписує певні патерни поведінки людини в різні періоди онтогенезу. Результати нашого дослідження доводять, що цей феномен є ефективнім інструментом деформації інтелектуального розвитку людини в завершальній період життя. Ідеї конвенціональної мудрості
викривляють уявлення про інтелектуальний потенціал людини у старості і не дають можливість використовувати його в повному обсязі. Рішення цієї проблеми є актуальним для подальших досліджень з метою будови суспільства оптимального співіснування для представників усіх періодів онтогенезу.

Посилання

1. Баязитов Р. Авторитарный стереотип: сущность и проявления в социальных взаимодействиях [Монография] / Р. Баязитов. – Нижнекамск : Изд-во НМИ, 2006. – 175 с.
2. Голдберг Э. Парадокс мудрости. Научное опровержение «старческого слабоумия» / Э. Голдберг; пер. с англ. Л. Афанасьевой. – М. : Поколение, 2007. – 384с.
3. Дітюк П. Ситуативна активність, відносна суб’єктність та свобода вибору / П. Дітюк // Технології розвитку інтелекту. – 2017. – Т. 2. – № 5 (16) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://psytir.org.ua/upload/ journals/2.5/authors/2017/Dityk_Pavlo_Pavlovych_ Sytuatyvna_aktyvnist_vidnosna_subjektnist_ta_svoboda_ vyboru.pdf
4. Інтелектуальний розвиток дорослих у віртуальному освітньому просторі : [монографія] / М. Смульсон, Ю. Лотоцька, М. Назар, П. Дітюк, І. Коваленко-Кобилянська [та ін.] ; за ред. М. Смульсон. – К. : Педагогічна думка, 2015. – 221 с.[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://lib.iitta.gov.ua/10064/
5. Карпов А. Психология сознания: Метасистемный подход / А. Карпов. – М. : РАО, 2011. – 1088 с.
6. Коваленко-Кобилянська І. Суб’єктна активність людини в період геронтогенезу в умовах освітнього простору інтернету // Технології розвитку інтелекту. – 2016. – Т. 2. – № 2 (13) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://psytir.org.ua/index.php/technology_ intellect_develop/issue/view/18.
7. Корнилов Ю. О различиях метакогниций учебной и профессиональной деятельности / Ю. Корнилов // Когнитивное обучение: современное состояние и перспективы / Под ред. Т. Галкиной и Э. Лоурера. – М. : Изд-во «Институт психологии РАН», 1997. – С. 191–200.
8. Лотоцька Ю. Психологічна якість життя як наслідок наших виборів / Ю. Лотоцька //Технології розвитку інтелекту. –2017. – Т. 2. –№ 5 (16) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://psytir.org.ua/index.php/ technology_intellect_develop/issue/view/10
9. Назар М. Суб’єктна активність в контексті формування комунікативної компетентності / М.Назар // Технології розвитку інтелекту. – 2016. – Т. 2. – № 1 (12) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://psytir.org. ua/index.php/technology_intellect_develop/issue/view/17
10. Смульсон М. Розвиток інтелекту та суб’єктності дорослих у віртуальному просторі // Технології розвитку інтелекту. – 2016. – Т. 2. – № 2 (13) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://psytir.org.ua/index.php/ technology_intellect_develop/issue/view/18
11. Смульсон М. Інтелект і ментальні моделі світу / М. Смульсон // Наукові дослідження когнітивної психології – Острог: Вид-во Національного університету «Острог», 2009. – Вип. 12. – С. 38–49.
12. Смульсон М. Психологія розвитку інтелекту: [монографія] / М. Смульсон. – К. : Нора-Друк, 2003. – 298 с.
13. Холодная М. Психология интеллекта. Парадоксы исследования / М. Холодная. – Москва – Томск : Изд-во Том. ун-та, 1997. – 392 с.
14. Чепелєва Н. Дискурсивні засоби самопроектування особистості / Н. Чепелєва // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». Тематичний випуск «Актуальні проблеми когнітивної психології». – Острог: Вид-во Національного університету «Острозька академія», 2013. – Вип. 24. – С. 7–11.
Опубліковано
2019-10-07
Сторінки
133-137
Розділ
СЕКЦІЯ 1 ЗАГАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ; ПСИХОЛОГІЯ ОСОБИСТОСТІ