ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВИНИКНЕННЯ ОСОБИСТІСНИХ ДЕФОРМАЦІЙ МОЛОДІ В УМОВАХ СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ

  • О.В. Камінська
Ключові слова: особистісні деформації, соціально-політична нестабільність, молодь, становлення особистості

Анотація

У статті проаналізовано психологічні детермінанти особистісних деформацій в умовах соціально-політичної нестабільності. Визначено вплив соціально-політичної кризи на формування особистості, висвітлено зміни, до яких вона призводить. Підкреслено небезпечність особистісних деформацій для подальшого становлення та розвитку молодої людини.

Посилання

1. Герасименко М.М. Економічна соціалізація студентської молоді та її соціально-психологічні референти / М.М. Герасименко [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/ VChdpu/psy/2012_103_1/Herasym.pdf.
2. Комашко Л. Вплив світової фінансової кризи на психічний стан особистості / Л. Комашко [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://istok.ucoz.ua/ publ/vpliv_svitovoji_finansovoji_krizi_na_psikhichnij_ stan_osobistosti/1-1-0-1.
3. Помиткіна Л.В. Корекція особистісних дисгармоній психодинамічно не конгруентних старшокласників : автореф. дис. ... канд. психол. наук : спец. 19.00.07 / Л.В. Помиткіна ; Ін-т педагогіки і психології проф. освіти АПН України. – К., 2004. – 24 с.
4. Хитрош Л.В. Чинники, що впливають на компоненти суб’єктивного самовизначення студентської молоді в системі економічних відносин / Л.В. Хитрош [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://vuzlib. com/content/view/472/.
Опубліковано
2019-10-07
Сторінки
128-132
Розділ
СЕКЦІЯ 1 ЗАГАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ; ПСИХОЛОГІЯ ОСОБИСТОСТІ