PSYCHOLOGICAL FEATURES OF MENTALITY OF THE REPRESENTATIVES’ IDENTITY IN THE REGIONAL COMMUNITIES OF UKRAINE AND POLAND

  • S.O. Shykovets Taras Shevchenko National University of Kyiv
  • А.А. Mambetova Taras Shevchenko National University of Kyiv
Ключові слова: етнопсихологія, психологічні проблеми регіоналістики, регіональні спільноти України та Польщі, представники регіональних спільнот, ментальність

Анотація

Стаття містить методологічне обґрунтування та досвід у практичному дослідженні щодо ментальності представників регіональних спільнот України та Польщі. Предмет дослідження визначає його особливе значення, оскільки серед безлічі особливостей психологічної ментальності існує зручна можливість простежити шляхи сприйняття, інтерпретації реальності та реагування на неї. Існує також можливість простежити процеси об’єднання шляхів сприйняття світу, ставлення до світу, світогляду та ідентичності поведінки представників регіональних спільнот. Ці факти дають можливість зрозуміти глибокі етнопсихологічні особливості регіональних спільнот і використовувати ці знання для консолідації українського суспільства та протидії «регіональному сепаратизму».

Посилання

1. Баронин А.С. Этническая психология. К.: Тандем, 2014. 264 с.
2. Гозман Л.Я., Шестопал Е.Б. Политическая психология. Ростов-на-Дону: Феникс, 2015. 3. Данилюк І.В. Становлення та розвиток основних
понять етнічної психології: від духу народу до ментальності. Вісник Київського університету. Соціологія. Психологія. Педагогіка. К., 2003. Вип. 17–18. С. 33–36.
4. Донченко Е.А. Социетальная психика. К.: Наук. думка, 2014.
5. Дюркгайм Э. Социология. М.: Канон, 2015.
6. Калина Н.Ф., Чёрный Е.В., Шоркин А.Д. Лики ментальности и поле политики: монография. К.: Агропромвидав України, 1999. 184 с., ил. Библиогр.: с. 167–171.
7. Курас І.Ф. Етнополітика. Історія і сучасність: статті, виступи, інтерв’ю 90-х років. К., 1999. С. 259.
8. Mandrou R. Magistrats et sorciers en France au XVII-e siècle. Paris, 2016.
9. Łastawski K. Historyczne i współczesne wartości polskiej tożsamości narodowej. Słupskie Studia Historyczne 2017. № 13. S. 279–307.
10. Problem tożsamości narodowej w Polsce po 1945 roku – dyskusja redakcyjna. Dzieje Najnowsze 2014. № 1 S. 5.
11. Żylińska J. Jeszcze o polskości. Znak. 1988. № 3. S. 72.
12. Szpociński A. Inni wśród obcych. Kultury artystyczne innych narodów w kulturze Polaków. Warszawa. 2015. S. 11–12.
Опубліковано
2018-08-31
Сторінки
142-147
Розділ
СЕКЦІЯ 1 ЗАГАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ; ПСИХОЛОГІЯ ОСОБИСТОСТІ