ДІАГНОСТИЧНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ ТИПОЛОГІЇ ЖИТТЄВОЇ ПОЗИЦІЇ ОСОБИСТОСТІ

  • Н.І. Тавровецька Херсонський державний університет
Ключові слова: життєва позиція, базисні переконання та установки, типологія життєвої позиції

Анотація

У статті зазначені методологічні та структурні аспекти дослідження життєвої позиції особистості як однієї з фундаментальних категорій психології особистості, які потребують розроблення адекватного психодіагностичного інструментарію. Проаналізовано основні результати апробації існуючих діагностичних методик для оцінювання різних компонентів складного феномена життєвої позиції, виділено нові закономірності та конкретні вияви, що пояснюють функціонування життєвої позиції особистості.

Посилання

1. Аргайл М. Психология счастья. 2-е изд. СПб.: Питер, 2003. 271 с. (Серия «Мастера психологии»).
2. Коржова Е.Ю. Психология жизненных ориентаций человека. СПб.: 2006. 384 с.
3. Кривцова С.В. Шкала экзистенции (Existenzskala) А. Лэнгле и К. Орглер. Экзистенциальный анализ. Бюллетень. 2009. № 1. С. 141–170.
4. Леонтьев Д.А., Рассказова Е.И. Тест жизнестойкости. Методическое руководство. М.: Смысл, 2006. 63 с.
5. Осин Е.Н. Опросник субъективного отчуждения. М.: Смысл, 2010. 75 с.
6. Падун М.А., Котельникова А.В. Методика исследования базисных убеждений личности. М.: Лаборатория психологии и психотерапии посттравматического стресса ИПРАН, 2007. 23 с.
7. Janoff-Bulman R. Psychometric review of world assumptions scale Measurement of Stress, Trauma and Adaptation. Lutherville, MD: Sidran Press. 1996. P. 440–442.
Опубліковано
2018-08-31
Сторінки
123-130
Розділ
СЕКЦІЯ 1 ЗАГАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ; ПСИХОЛОГІЯ ОСОБИСТОСТІ