МОДЕЛІ КЛАСИФІКАЦІЇ ДОСЛІДЖУВАНИХ ЗА ЧАСОВОЮ ОРІЄНТАЦІЄЮ ЯК ОСНОВОЮ ЖИТТЄВИХ ПРАГНЕНЬ ОСОБИСТОСТІ

  • О.І. Семєнєня Одеський національний університет імені І.І. Мечникова
Ключові слова: особистість, модель особистості, часова орієнтація, життєві прагнення, рівень онтогенетичної рефлексії

Анотація

У роботі висвітлено стан досліджуваності проблеми часової орієнтації особистості як основи її життєвих прагнень. Виділено та охарактеризовано погляди сучасних українських вчених на дану проблему. Сформульовано авторський підхід до створення двохкластерної моделі особистості за часовою орієнтацією як основою життєвих прагнень: за першим кластером виявлені досліджувані, які надають перевагу часовій перспективі майбутнього часу, другий кластер виявив осіб, налаштованих на минулий та теперішній час. Проведене дослідження впливу часової перспективи особистості на основні показники життєвих прагнень: життєстійкість, сенсо-життєві орієнтації, рівні досягнень та онтогенетичної рефлексії.

Посилання

1. Зимбардо Ф. Парадокс времени: новая психология времени, которая улучшит вашу жизнь. СПб.: Речь, 2010. 352 с.
2. Киреева З.А. Развитие сознания, детерминированное временем: монографія. Одесса, 2010. 380 с.
3. Сырцова А. Возрастная динамика временных ориентаций личности. Вопросы психологии. 2008. № 2. С. 41–54.
4. Титаренко Т.М. Життєвий світ особистості: у межах і за межами буденності. К.: Либідь, 2003. 376 с.
5. Цуканов Б.И. Вpемя в психике человека: монография. Одесса: Астропринт, 2000. 220 с.
Опубліковано
2018-08-31
Сторінки
117-122
Розділ
СЕКЦІЯ 1 ЗАГАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ; ПСИХОЛОГІЯ ОСОБИСТОСТІ