ФОРМУВАННЯ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ГОТОВНОСТІ КУРСАНТА ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ

  • А.В. Демченко
Ключові слова: психологічна готовність, складники психологічної готовності, курсанти Державної служби України з надзвичайних ситуацій, готовність до дії, складники психологічної готовності

Анотація

У статті подано аналіз процесу формування психологічної готовності курсанта навчального закладу системи Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Узагальнено складники цього процесу, обґрунтовано зв’язок із професійним становленням особистості. Проаналізовано методи розвитку психологічної готовності та її критерії.

Посилання

1. Психологічний словник / за ред. В.І. Войтка. – К. : Вища школа, 1982. – 216 с.
2. Словарь терминов чрезвычайных ситуаций [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://dic.academic. ru/dic.nsf/emergency/524/%D0%93%D0%BE%D1%82% D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%8 2%D1%8C.
3. Мещеряков Б. Большой психологический словарь / Б. Мещеряков, В. Зинченко [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.gumer.info/ bibliotek_ Buks/Psihol/dict/04.php.
4. Ананьев Б.Г. Человек как предмет познания / Б.Г. Ананьев. – Л. : Лениниздат, 1969. – 437 с.
5. Фурманець Б.І. Психологічна готовність до дій в надзвичайних ситуаціях / Б.І. Фурманець [Електро¬нний ресурс]. – Режим доступу : http://nuczu.edu.ua/ sciencearchive/ProblemsOfExtremeAndCrisisPsychology/ vol1/31.pdf.
6. Дьяченко М.И Психология высшей школы / М.И. Дьяченко, Л.А. Кандыбович. – 2-е изд., перераб. и доп. – Минск : Изд-во БГУ, 1981. – 383 с.
7. Лефтеров В.О. Підготовка працівників правоохоронних органів до дій в екстремальних умовах засобами психотренінгу / В.О. Лефтеров // Актуальні проблеми психології. – Т. V : Психофізіологія. Психологія праці.
8. Експериментальна психологія / за ред. С.Д. Максименка. – К. : ІВЦ Держкомстату України, 2007. – Вип. 6. – С. 217–221.
9. Русаев Э.С. Психология человека в чрезвычайных ситуациях : [учебное пособие] / Э.С. Русаев. – Уфа : Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Республики Башкортостан, 2003. – 181 с.
10. Мірошниченко О.А. Показники психологічної готовності особистості до екстремальних умов життєдіяльності / О.А. Мірошниченко // Український антарктичний журнал. – 2014. – № 13. – С. 265–274.
11. Самонов А.П. Психологическая подготовка пожарных / А.П. Самонов. – М. : Стройиздат, 1982. – 264 с.
12. Коваль І.С. Умови формування психологічної готовності майбутніх рятувальників / І.С. Коваль // Молодий вчений. – 2016. – № 3. – 670 с.
Опубліковано
2019-10-07
Сторінки
99-103
Розділ
СЕКЦІЯ 1 ЗАГАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ; ПСИХОЛОГІЯ ОСОБИСТОСТІ