ЗВ’ЯЗОК КОНФЛІКТНОСТІ З АКЦЕНТУАЦІЯМИ ХАРАКТЕРУ ОСОБИСТОСТІ В ПІДЛІТКОВОМУ ВІЦІ

  • І.О. Вахоцька
Ключові слова: акцентуації, конфліктність, особистість, агресія, агресивна поведінка, підлітковий вік

Анотація

У статті проаналізовано проблеми впливу акцентуацій характеру особистості на конфліктність у підлітковому віці. Розглянута залежність конфліктності особистості від акцентуацій характеру. Розкритий зв’язок конфліктності й акцентуацій характеру.

Посилання

1. Бэрон Р. Агрессия / Р. Бэрон, Д. Ричардсон. – СПб. : Питер, 2001. – 352 с.
2. Андреев В. Конфликтология: искусство спора, ведения переговоров, разрешение конфликтов / В. Андреев. – Казань, 1992. – 142 с.
3. Фрейд А. Психология «Я» и защитные механизмы личности / А. Фрейд. – М. : Владос, 1993. – 144 с.
4. Берковиц Л. Агрессия. Причины, последствия и контроль / Л. Берковиц. – М. : «ОЛМА-ПРЕСС», 2007. – 512с.
5. Детская патопсихология. Хрестоматия / Н. Белопольская. – М. : Когито-Центр, 2001. – 350 с.
6. Леонгард К. Акцентуированые личности / К. Леонгард. – Ростов н.-Д. : «Фенікс», 2000. – 544 с.
7. Личко А. Подростковая психиатрия (руководство для врачей) / А. Личко. – Л. : Медицина, 1985. – 416 с.
Опубліковано
2019-10-07
Сторінки
62-68
Розділ
СЕКЦІЯ 1 ЗАГАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ; ПСИХОЛОГІЯ ОСОБИСТОСТІ