МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ГЕРОЇЗМУ В СТРУКТУРІ ОСОБИСТІСНОГО СЦЕНАРІЮ

  • К.М. Васюк
Ключові слова: героїзм, життєвий сценарій, метатипи, структурна модель

Анотація

У статті проаналізовані філософські та психологічні дослідження феномена героїзму, виділені основні метатипи героїв і представлена системна модель героїчної поведінки, яка складається з особистісного й ситуативного чинників. Сформульована й обґрунтована гіпотеза про те, що героїзм включений у життєвий сценарій особистості за типом переможця.

Посилання

1. Вершинина Т.С. Психологический феномен героического поведения: психоаналитический подход / Т.С.Вершинина, Л.Т. Баранская // Вестник ЮУрГУ. Сер. «Психология». – Вып.17. – 2012. – № 19. – С. 12–19.
2. Соколова Б.Ю. Культурологическая сущность феномена героизма : автореф. дисс. на соискание ученой степени кандидата культурологии / Б.Ю. Соколова. – Харьков, 2011. – 37 с.
3. Тилляев Б.А. Герой и героизм: этические аспекты взаимодействия / Б.А. Тилляев // Молодой ученый. – 2014. – № 3. – С. 1103–1105.
4. Stewart J. TA Today. Anew Introduction to Transactional Analysis / J. Stewart, V. Joines // Lifepace Publishing. – Nottingham and Chapel Hill, 1987. – 335 p.
Опубліковано
2019-10-07
Сторінки
57-61
Розділ
СЕКЦІЯ 1 ЗАГАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ; ПСИХОЛОГІЯ ОСОБИСТОСТІ