«ДИТЯЧО-ПІДЛІТКОВА ШКАЛА ПЕРФЕКЦІОНІЗМУ» П. Х’ЮІТТА ТА Г. ФЛЕТТА: ДОСВІД АДАПТАЦІЇ

  • А.С. Вавілова
Ключові слова: перфекціонізм, дитячо-підліткова шкала перфекціонізму, адаптація, апробація, стандартизація, валідність, надійність

Анотація

У статті проаналізовано підхід канадських дослідників П. Х’юітта та Г. Флетта до визначення перфекціонізму в дітей і підлітків. Розглянуто розроблену вищевказаними авторами методику «Дитячо-підліткова шкала перфекціонізму». Описано етапи адаптації та результати апробації методики «Дитячо-підліткова шкала перфекціонізму» на українській вибірці.

Посилання

1. Бурлачук Л.Ф. Психодиагностика : [учебник для вузов] / Л.Ф. Бурлачук. – М. : Питер. – 2008. – 384 с.
2. Воликова С.В. Методы исследования детского перфекционизма / С.В. Воликова // Социальная и клиническая психиатрия. – 2012. – Т. 22, № 2. – С. 177–186.
3. Клайн П. Справочное руководство по конструированию тестов / П. Клайн. – Киев, 1994. – 275 с.
4. Наследов А.Д. Математические методы психологического исследования. Анализ и интерпретация данных : [учебное пособие] / А.Д. Наследов. – СПб. : Речь, 2004. – 392 с.
5. Щипицына А.С. Методики измерения перфекционизма / А.С. Щипицына // Вестник Пермского государственного гуманитарно-педагогического университета. Серия: Психологические и педагогические науки. – 2014. – № 1 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://cyberleninka. ru/article/n/metodiki-izmereniya-perfektsionizma.
6. Hewitt P.L. The Child-Adolescent Perfectionistic Scale: development, psychometric properties, and associations with stress, distress and psychiatric symptoms / G.L. Flett, P.L. Hewitt, A. Besser, C. Su, T. Vaillancourt, D. Boucher, Y. Munro, L.A. Davidson, O. Gale // Journal of Psychoeducational Assessment. – June 1. – 2016 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://hewittlab. sites.olt.ubc.ca/files/2014/11/CAPS.pdf
7. Hewitt P.L. The interpersonal expression of perfectionism: perfectionistic self-presentation and psychological distress / G.L. Flett, P.L. Hewitt // Journ. of Personality and Social Psychology. – 2003. – V. 84. № 6. – P. 1303–1325.
Опубліковано
2019-10-07
Сторінки
50-56
Розділ
СЕКЦІЯ 1 ЗАГАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ; ПСИХОЛОГІЯ ОСОБИСТОСТІ