ПРОБЛЕМА РОЗВИТКУ МАТЕМАТИЧНОЇ ОБДАРОВАНОСТІ В СУЧАСНОМУ ОСВІТНЬОМУ СЕРЕДОВИЩІ

  • Н.В. Бончук
Ключові слова: математична обдарованість, обдарована дитина, учень, розвиток здібностей

Анотація

У статті розглядається проблема розвитку математичної обдарованості в сучасному освітньому середовищі. З’ясовано психолого-педагогічні умови виявлення та розвитку математичних здібностей обдарованої дитини. Проаналізовано шляхи розвитку математичної обдарованості, які є сьогодні актуальними для організації ефективного навчального процесу. Обґрунтовано доцільність застосування диференційованого підходу до розвитку математичної обдарованості індивіда через розроблення та реалізацію освітніх стратегій, орієнтованих на індивідуальність дитини, характер її здібностей, тип математичного мислення. Висвітлено питання розширення можливостей сучасного навчального закладу у формуванні такого освітнього простору, де може повною мірою реалізовуватися персональний шлях утілення особистісного потенціалу кожної математично обдарованої дитини.

Посилання

1. Абдукадырова Н.Х. Принципы обучения одаренных детей / Н.Х. Абдукадырова, У.А. Ташназарова, К.А. Туропова, И.Б. Сарикулова // Молодой ученый. – 2016. – № 11. – С. 1401–1403.
2. Выготский Л.С. Педагогическая психология / Л.С. Выготский. – М. : Педагогика, 1991. – 480 с.
3. Доровской А.И. Дидактические основы развития одаренности учащихся / А.И. Доровской. – М. : Роспедагентство, 1998. – 209 с.
4. Комарова Л.В. Понятие «математическая одаренность» / Л.В. Комарова // Педагогика и психология: актуальные вопросы теории и практики : материалы VIII Междунар. науч.-практ. конф. (Чебоксары, 23 окт. 2016 г.) / редкол.: О.Н. Широков и др. – Чебоксары : ЦНС «Интерактив плюс», 2016. – № 3 (8). – С. 20–23.
5. Крутецкий В.А. Психология математических способностей школьников / В.А. Крутецкий. – М. : Изд-во МПСИ; Воронеж : МОДЭК, 1998. – 416 с.
6. Теплов Б.М. Проблемы индивидуальных различий / Б.М. Теплов. – М., 1961. – 535 с.
7. Шадрин В.Ю. Математическая одаренность подростка как социально-педагогическая проблема / В.Ю. Шадрин. – Оренбург, 2011. – 44 с.
8. Coleman L. Talent development in economically disadvantaged populations / L. Coleman // Gifted Child Today. – № 29(2), 2006. – Р. 22–27.
Опубліковано
2019-10-07
Сторінки
44-50
Розділ
СЕКЦІЯ 1 ЗАГАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ; ПСИХОЛОГІЯ ОСОБИСТОСТІ