ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ СТРЕСОСТІЙКОСТІ КУРСАНТІВ ДСНС УКРАЇНИ В ПРОЦЕСІ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ

  • О.В. Бінецька
Ключові слова: стрес, стресостійкість, компоненти стресостійкості, нервово-психічна стійкість, курсанти ДСНС

Анотація

У статті проаналізовано особливості розвитку стресостійкості курсантів ДСНС України в процесі навчання. Узагальнено наукові положення щодо поняття стресу, розкрито взаємозв’язок стресостійкості та професійного розвитку особистості курсанта.

Посилання

1. Большой психологический словарь / Под ред. В. Зинченко, Б. Мещерякова. – М., 2003. – 672 с.
2. Горішина М. Агресія у спілкуванні / М. Горішина // Психолог. – 2005. – № 8 (179). – С. 21–25.
3. Костюк А. Емоційний інтелект та шляхи його розвитку / А. Костюк // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія : Психологічні науки. – Випуск 2. Том 1. – 2014. – С. 85–89.
4. Мигаль Г. Стресостійкість людини-оператора. Методи підвищення стресостійкості / Г. Мигаль, О. Протасенко [Електронний ресурс]. Режим доступу : https://www.khai.edu/csp/nauchportal/Arhiv/OIKIT/2008/ OIKIT39/p_248-252.pdf.
5. Поліщук О. Психологічні компоненти стресостійкості особистості / О. Поліщук [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://oldconf.neasmo.org.ua/node/1348.
6. Селье Г. Стресс без дистресса / Г. Селье. – М. : Прогресс, 1982. – 128 с.
7. Словарь терминов чрезвычайных ситуаций [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://dic.academic.ru/dic.nsf/ emergency/524/%D0%93%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0 %B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C.
8. Специфіка фахової підготовки курсантів у ВНЗ ДСНС України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://uk.wikipedia.org/wiki.
9. Усатов И. Стрессоустойчивость личности как фактор преодоления стресса / И. Усатов // Научно-методический электронный журнал «Концепт». – 2016. – Т. 2. – С. 21–25.
Опубліковано
2019-10-07
Сторінки
26-30
Розділ
СЕКЦІЯ 1 ЗАГАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ; ПСИХОЛОГІЯ ОСОБИСТОСТІ