МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ПРОФІЛАКТИКИ ТА ЗАПОБІГАННЯ ПИЯЦТВУ ТА ВПРОВАДЖЕННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ СЕРЕД ОСОБОВОГО СКЛАДУ ПОВІТРЯНИХ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ

  • Ю.О. Білоцерківська
Ключові слова: алкогольна залежність, негативні наслідки вживання спиртних напоїв, форми й методи роботи, профілактика пияцтва

Анотація

У статті розглянуто негативні наслідки вживання алкоголю під час проходження військової служби. Виявлено фактори, що є потенційними спробами виправдання вживання військовослужбовцями алко­гольних напоїв. Запропоновано форми й методи роботи щодо профілактики пияцтва серед особового складу Повітряних Сил Збройних сил України.

Посилання

1. Альтман А.Л. Вопросы профилактики и лечения алкоголизма и алкогольных заболеваний / А.Л. Альтман. – М., 1980. – 352 с.
2. Завьялов В.Ю. Психологические аспекты формирования алкогольной зависимости / В.Ю. Завьялов. – Новосибирск : Наука, 1988. – 198 с.
3. Про затвердження Програми військово-патріотичного виховання у Збройних Силах України на 2012– 2017 роки та Перспективного плану реалізації Про¬грами військово-патріотичного виховання у Збройних Силах України на 2012–2017 рр. : наказ Міністерства оборони України від 11.01.2012 р. № 14.
4. Справочник по психиатрии. [Изд. второе, пере¬раб. и доп.] / Под ред. А.В. Снежневского. – М. : «Медицина», 1985 – 390 с.
5. Украина занимает 2-е место в еврорегионе по смертности от алкоголя // Телеграф [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://telegraf.com.ua/ ukraina/obshhestvo/498106-ukraina-zanimaet-2-e-mesto-v-evroregione-po-smertnosti-otalkogolya.html.
Опубліковано
2019-10-07
Сторінки
21-26
Розділ
СЕКЦІЯ 1 ЗАГАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ; ПСИХОЛОГІЯ ОСОБИСТОСТІ