ЕКЗИСТЕНЦІЙНА ПСИХОЛОГІЯ ЯК ФІЛОСОФСЬКИЙ ПРАКСИС

  • О.Г. Паркулаб ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»
Ключові слова: екзистенція, екзистенційна філософі, екзистенційна психологія, психотерапія й консультування, «дазайн», буття-у-світі, людське буття

Анотація

У статті висвітлено проблеми аналізу екзистенції та становлення екзистенційної психології, психотерапії та консультування як філософського праксису. У зв’язку з цим розкрито історичні корені екзистенційної парадигми, розглянуто філософські та літературні групи її витоків.

Посилання

1. Артюхіна Н.В. Історико-психологічний аналіз феномена межі як межового прояву існування людини: до постановки проблеми. Вісник ХДУ. Серія: Психологічні науки. 2018. № 1. Т. 1. С. 20–26.
2. Братченко С.Л. Экзистенциальная психология глубинного общения: уроки Джеймса Бюджентала. М.: Смысл, 2001. 197 с.
3. Головко Б.А. Проблема людини в екзистенцалізмі. Філософська антропологія. К.: Наукова думка, 1997. С. 70–139.
4. Камю А. Миф о Сизифе. Бунтарь. Мн.: ООО «Попурри», 2000. 544 с.
5. Леонтьев Д.А. Что такое экзистенциальная психология? Психология с человеческим лицом: гуманистическая перспектива в постсоветской психологии; под ред. Д.А. Леонтьева, В.Г. Щур. М.: Смысл, 1997. С. 40–54.
6. Мерло-Понти М. Феноменология восприятия. СПб.: Ювента, Наука, 2001. 590 с.
7. Мэй Р. Мужество творить: Очерк психологии творчества. Львов: Инициатива; М.: Институт общегуманитарных исследований, 2001. 128 с.
8. Сартр Ж.П. Первичное отношение к другому: любовь, язык, мазохизм. Проблемы человека в западной философии. М., 1988. С. 190 249.
9. Сартр Ж.П. Что такое литература? Мн.: ООО «Попурри», 1999. 448 с.
10. Сартр Ж.П. Экзистенциализм – это гуманизм. Сумерки богов. М.: Политиздат, 1989. С. 319. 344.
11. Хамітов Н., Гармаш Л., Крилова С. Історія філософії. Проблема людини та її меж / за ред. Н. Хамітова. К.: Наукова думка, 2000. 271 с.
12. Хюбшер А. Мыслители нашего времени. М.: Политиздат, 1962. 180 с.
13. Ялом И. Экзистенциальная психотерапия. М.: Независимая фирма «Класс», 1999. 576 с.
Опубліковано
2018-08-31
Сторінки
104-110
Розділ
СЕКЦІЯ 1 ЗАГАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ; ПСИХОЛОГІЯ ОСОБИСТОСТІ