ДО ПИТАННЯ СТРУКТУРИЗАЦІЇ СВІДОМОСТІ КОРЕКЦІЙНОГО ПЕДАГОГА

  • М.С. Омельченко Донбаський державний педагогічний університет
Ключові слова: корекційний педагог, особистісна свідомість, професійна свідомість, професійний розвиток

Анотація

У статті здійснено спробу структурувати свідомість корекційного педагога, визначити основні її компоненти та показники. Проаналізовано компоненти особистісної та професійної свідомості, встановлено взаємозалежність між ними, а також зв’язок розвитку компонентів професійної свідомості корекційного педагога з його професійним розвитком.

Посилання

1. Васянович Г.П. Основи психології: навчальний посібник. К.: Педагогічна думка, 2012. 114 с.
2. Гордєєва К.С. Професійні цінності в системі соціально-педагогічної роботи: психологічний аспект. Гуманізація навчально-виховного процесу: збірник наукових праць. Слов’янськ: ДДПУ, 2014. Випуск XVIII. Ч. 1. С. 182–188.
3. Климов Е.А. Психология профессионального самоопределения. М.: Академия, 2004. 304 с.
4. Ксензова Т.Н. Формирование профессиональных представлений у студентов в образовательном пространстве ВУЗа. Вестник Московского государственного областного университета. Серия: Педагогика, 2009. № 2. с. 51–60
5. Сатановська Л.А. Формування цінностей та ціннісних професійних орієнтацій студентської молоді у вищих навчальних закладах України. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Педагогіка. 2016. Вип. 1. С. 58–65.
6. Слободчиков В.И. Психология человека: введение в психологию субъективности: учебное пособие. В.И. Слободчиков, Е.И. Исаев. М.: Изд-во ПСТГУ, 2013. 360 с.
7. Солонин Ю.Н. Культурология: учебник для вузов. Ю.Н. Солонин, М.С. Каган. М.: Юрайт, 2017. 566 с.
Опубліковано
2018-08-31
Сторінки
99-104
Розділ
СЕКЦІЯ 1 ЗАГАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ; ПСИХОЛОГІЯ ОСОБИСТОСТІ