ТРАНСФОРМАЦІЙНІ ІГРИ ТА ЇХ РОЛЬ В ПРАКТИЧНІЙ ПСИХОЛОГІЇ

  • К.Г. Наумік-Гладка Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця
  • О.В. Скориніна-Погребна Національний університет цивільного захисту України
Ключові слова: ігри, психологічне консультування, особистість, особистісні ресурси, психотерапія, розвиток особистості, трансформаційні ігри

Анотація

У статті проаналізовано сутність трансформаційних ігор, історія їх розвитку та особливості впливу на психіку людини. Авторами запропоновано класифікацію трансформаційних ігор за різними критеріями, охарактеризовано наявні ігри та порядок проведення трансформаційних ігор.

Посилання

1. Психологія: підручник для студентів вищих навчальних закладів. Під ред. І.Ф. Прокопенка. Харків: Фолио Directmedia, 2013. 864 с.
2. URL: https://royallib.com/read/freyd_zigmund/analiz_fobii_pyatiletnego_malchika. html#102400
3 Берн Е. Люди, которые играют в игры. Перевод А.А. Грузберга. Екатеринбург: ЛИТУР, 1999.
4. Ж. Пиаже. Психология интеллекта. Перевод: А.М. Пятигорский. СПб., 2003.
5. URL: https://www.yasam-t-igra.com/
6. Макаров В.В., Макарова Г.А. Транзактный анализ – восточная версия. М: Академический Проект, ОППЛ, 2002. 496 с.
7. Верникова Н. Метафорические ассоциативные карты – универсальный инструмент для МАКсимальных результатов. Практическая психология. Винница: ЧП «ТД «Эдельвейс и К», 2014. 124 с.
Опубліковано
2018-08-31
Сторінки
89-94
Розділ
СЕКЦІЯ 1 ЗАГАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ; ПСИХОЛОГІЯ ОСОБИСТОСТІ