НАРЦИСИЧНІ ШЛЯХИ САМОЗДІЙСНЕННЯ

  • М.Р. Клименко Львівський національний університет імені Івана Франка
Ключові слова: нарцисизм, нарцисична саморегуляція, самоздійснення, Self-система, самоцінність

Анотація

У статті теоретично та емпірично досліджено зв’язок нарцисичної саморегуляції із особистісним самоздійсненням, обґрунтовано роль нарцисичної саморегуляції – чинника переживання людиною ек- зистенційної сповненості. Виявлено, що «здоровий» нарцисизм існує в прямому зв’язку із здатністю особи до самотрансценденції, переживанням особистісної свободи, персональністю (відкритістю до світу й до себе) та екзистенційністю (відповідальною включеністю в існування). Чинниками сповненості у контексті нарцисичної саморегуляції є такі: переживання Self, наявність ідеалу самодостатності, сила Self, менша схильність до обезцінювання об’єктів та прагнення мати інтеріоризований чи зов- нішній об’єкт, який би надихав особистість та у її фантазіях був близьким до ідеалу. Емпірично підтверджено припущення, що самоцінність – основа переживання особистості як цілісної та узгодженої структури психічних активностей, спрямованих на екзистенційну зміну

Посилання

1. Кернберг О.Ф. Отношения любви. Норма и патология. Класс. 2004. С. 70–105.
2. Кокун О.М. Життєве та професійне самоздійснення як предмет дослідження сучасної психології. Практична психологія та соціальна робота. 2013. № 9. С. 1–5.
3. Лэнгле A. Введение в экзистенциально-аналитическую теорию эмоций: прикосновение к ценности. Вопросы психологии. 2004. № 4. С. 3–21.
4. Селезнёва Е.В. Самоосуществление как акмеологическая категория. Мир психологии. 2007. № 1. С. 192–203.
5. Deneke F.-W. (1994) Die Regulation des Selbsterlebens bei Gesunden, psychosomatischen, psychoneurotischen und alkoholkranken Patientenein
taxonomischer Forschungsansatz. Psychotherapie, Psychosomatik und medizinische Psychologie. Heft. 44. P. 260–280.
6. Gewirth A. Self-Fulfillment. Princeton University Press, 1998. P. 10–20.
7. Korulczyk T., Korulczyk M. Narcystyczne cechy osobowości a inteligencja płynna. Studia z Psychologii w KUL. 2012. № 18. S. 47–64.
8. Lasch C. Narcystyczna osobowość naszych czasów. Res Publica Nowa. № 1. S. 17–28.
9. Sullivan H.S. The Interpersonal Theory of Psychiatry. Beginnings of the self-system. W.W. Norton & Company, 1953. P. 158–170.
Опубліковано
2018-08-31
Сторінки
54-61
Розділ
СЕКЦІЯ 1 ЗАГАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ; ПСИХОЛОГІЯ ОСОБИСТОСТІ