ПСИХОЛОГІЧНИЙ ПРОФІЛЬ ЖІНОК ІЗ РІЗНИМ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИМ СТАТУСОМ

  • О.В. Боднар Одеський національний університет імені І.І. Мечникова
Ключові слова: особистість, тривожність, внутрішній світ, психологічний профіль, соціально-психологічний статус жінки

Анотація

У роботі висвітлено стан досліджуваності проблеми психологічних особливостей особистості сучасних жінок. Укладено психологічний профіль жінок із різним соціально-психологічним статусом: працюючих та домогосподарок. Показано, що у досліджуваних простежується нестійкість емоційного тла. Причиною емоційної нестійкості в групі домогосподарок виступають негативні події життя, а в групі працюючих жінок – як негативні, так і позитивні. У працюючих жінок більш виражене прагнення дотримуватися у своїй поведінці соціально схвалюваних стереотипів, а у жінок-домогосподарок більш виражені іпохондричні тенденції, тобто тривога проявляється у вигляді занепокоєння за власне здоров’я.
У жінок (незалежно від соціально-психологічного статусу) виявлено такі особливості особистісних проявів, як виражена емоційна лабільність (демонстративність поведінки), що супроводжується іпохондричними тенденціями; тривожність, яка поєднується з особливим світосприйняттям та проявом депресивних ознак; у жінок зі стійким емоційним афектом проявляється своєрідність світосприйняття та занурення у свій внутрішній світ.

Посилання

1. Безверхий О., Грабіщук С. Розвиток самоактуалізації жінки в професійній діяльності. Вісник ОНУ. Т. 21. Вип. 3 (41). 2016. С. 28–39.
2. Веснин В. Практический менеджмент персонала. Москва: Юрист, 2008.496 с.
3. Митина Л. Психология конкурентоспособной личности. Москва, 2008. 400с.
4. Титаренко Т. Сучасна психологія особистості. Київ: Каравела, 2013. 372.
5. Цешнатій О. Гендерна ідентичність як проблема комунікативної практики. Вісник ОНУ. Т. 18. Вип. 22. 2013. С. 216–226.
Опубліковано
2018-08-31
Сторінки
24-30
Розділ
СЕКЦІЯ 1 ЗАГАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ; ПСИХОЛОГІЯ ОСОБИСТОСТІ