ОСОБЛИВОСТІ САМОСТАВЛЕННЯ УЧАСНИКІВ ОПЕРАЦІЇ ОБ’ЄДНАНИХ СИЛ ПРИ ВТРАТІ ЗДОРОВ’Я

  • Н.Є. Афанасьєва Національний університет цивільного захисту України
  • І.Ю. Остополець ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»
  • Н.О. Світлична Національний університет цивільного захисту України
Ключові слова: самоставлення, самооцінка, самоповага, учасники бойових дій, втрата здоров’я, соціально-психологічний тренінг

Анотація

У статті представлено результати теоретичного та емпіричного дослідження проблеми впливу участі у бойових діях на Сході України на самоставлення, самооцінку та самоповагу демобілізованих військовослужбовців. Актуальність проблеми зумовлена необхідністю розроблення системи соціально-психологічної реабілітації демобілізованих бійців, особливо тих, які зазнали поранень, для вирішення таких питань, як реадаптація до мирного життя, реінтеграція у соціальне середовище, попередження та психокорекція симптомів посттравматичного стресу тощо.

Посилання

1. Богомолець О. Епідемія суїцидів серед бійців АТО продовжується. URL: https://blogs.pravda.com.ua/authors/bogomolec/5a93b52daf640/
2. Єна А., Маслюк В., Сергієнко А. Актуальність і організаційні засади медико-психологічної реабілітації учасників антитерористичної операції. Науковий журнал МОЗ України. 2014. № 1 (5). С. 5–16.
3. Кокун О., Пішко І., Лозінська Н. Особливості негативних психічних станів військовослужбовців. Вісник Національного університету оборони України. 2014. Вип. 5 (42). С. 262–267.
4. Мацевко Н. Феномен самоставлення в психології. Психологія особистості. 2010. № 1. С. 202–210.
5. Оніщенко Н., Тімченко В. Психологічні особливості «виходу з війни». Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Військово-спеціальні науки. Київ: КНУ імені Тараса Шевченка, 2017. С. 21–24.
6. Потіха А. Соціально-психологічна та медична реабілітація учасників АТО. URL: http://nbuviap.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=858:re abilitatsiya-uchasnikiv-ato&catid=8&Itemid=350
7. Сафін О. Психотехнології роботи з учасниками бойових дій та членами їхніх родин щодо їхньої післяекстремальної адаптації до умов мирного життя. Проблеми екстремальної та кризової психології : збірник наукових праць. Вип. 19. Харків: НУЦЗУ, 2016. С. 182–193.
8. Світлична Н. Соціально-психологічні чинники збереження психологічного здоров’я працівників МНС: дис. … канд. психол. наук : 19.00.09. Харків, 2013. 184 с.
9. Снедков Е., Литвинцев С., Нечипоренко В., Лыткин В. Медико-психологические последствия боевой психической травмы: клинико-динамические и лечебно-реабилитационные аспекты. Санкт-Петербург: Военно-медицинская академия, 2015. URL:http://www.bestreferat.ru/referat-4783.html
10. Christopher M. A broader view of trauma: A biopsychosocial-evolutionary view of the role of the traumatic stress response in the emergence of pathology and/or growth. Clinical psychology review. 2004. № 24. Vol. 1. P. 75–98.
11. Foa E. Challenges and successes in dissemination of evidence-based treatments for posttraumatic stress: Lessons learned from prolonged exposure therapy for PTSD. Psychological Science in the Public Interest, Supplement. 2013. 14 (2) P. 65–111. URL:https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4338436/
12. Joseph S. Client-centred therapy, post-traumatic stress disorder and post-traumatic growth: Theoretical perspectives and practical implications. Psychology and Psychotherapy: Theory, Research and Practice. 2004. № 77. Vol. 1. P. 101–119.
13. Lehman D. Positive and negative life changes following bereavement and their relations to adjustment. Journal of Social and Clinical Psychology. 1993. № 12. P. 90–112.
14. Linley P. Positive Change Following Trauma and Adversity: A Review. Journal of Traumatic Stress. 2004. №1. Vol. 17. P. 11–21.
15. Stein D. Cross-national analysis of the associations between traumatic events and suicidal behavior: findings from the WHO World Mental Health Surveys. PloS one. 2010. 13 (5) URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2869349/
16. Tedeschi R. Posttraumatic growth: conceptual foundations and empirical evidence. Psychological Inquiry. 2004. № 1. Vol. 15. P. 1–18.
17. Afanasieva N. Quality of Life of Internally Displaced Persons in Ukraine: Social Psychological Analysis. URL:https://fmv.euba.sk/veda-avyskum/konferencie/archivkonferencii/243-18-medzinarodna-vedecka-konferenciamedzinarodnevztahy-2017.
Опубліковано
2018-08-31
Сторінки
18-23
Розділ
СЕКЦІЯ 1 ЗАГАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ; ПСИХОЛОГІЯ ОСОБИСТОСТІ