ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СЕКСУАЛЬНОЇ ПОВЕДІНКИ СУЧАСНИХ ЖІНОК

  • Т.С. Асланян Донбаський державний педагогічний університет
  • О.В. Шевельдіна Донбаський державний педагогічний університет
Ключові слова: сексуальність, сексуальний сценарій, сексуальні фантазії

Анотація

У статті представлено різні наукові підходи до вивчення сексуальності: медико-біологічний, соціокультурний та психологічний. Представлено результати емпіричного дослідження інтимно-особистісної сфери життя сучасної жінки. Розкрито зміст сексуальної поведінки як соціально-психологічного феномена і підкреслено значення соціального досвіду індивіда в процесі сексуальної соціалізації через поняття «сексуальний сценарій» та «сексуальні фантазії».

Посилання

1. Асланян Т. Структурні та функціональні характеристики симптокомплексу «емоційного холоду» у жінок: дис. … канд. психол. наук: 19.00.01. Харків, 2010. 189 с.
2. Бурлачук Л., Кочарян А., Жидко М. Психотерапия: Учебник для вузов.3-е издание. Санкт-Петербург: Питер, 2009. 496 с.
3. Горлова О. Роль бессознательных фантазий в становлении женской идентичности. Наука і освіта. 2005. № 7–8. С. 93–95
4. Келли Г. Основы современной сексологии: уч. пособие. Санкт-Петербург: Питер, 2003. 896 с.
5. Личко А. Подростковая психиатрия: (Руководство для врачей). Изд. 2-е, доп. и перераб. Ленинград: Медицина, 1985. 416 с.
6. Мартель Б.Сексуальность, любовь, гештальт. Санкт-Петербург: Речь, 2006. 192 с.
7. Мастерс У., Джонсон В., Колодны Р. Основы сексологии. Москва: Мир, 1998. 692 с.
8. Роджерс К. Взгляд на психотерапию. Становление человека. Москва: Издательская группа «Прогресс», «Универс», 1994. 480 с.
9. Смахтіна Н. Індивідуально-психологічні особливості жіночої сексуальності: дис. ... канд. психол. наук: 19.00.01. Харків, 2010. 202 с.
10. Темкина А. Сценарии сексуальности и гендерные различия. Санкт-Петербург. 2002. С. 7–23
11. Франкл В. Теория и терапия неврозов. Введение в логотерапию и экзистенциальный анализ. СанктПетербург: Речь, 2001. 234 с.
12. Фрейд З. Очерки по психологии сексуальности: Пер. М.В. Вульф;-Москва: Попурри, 2008. 480 с.
13. Хорни К. Женская психология. Санкт-Петербург: Восточно-Европейский Институт Психоанализа, 1993. 222 с.
Опубліковано
2018-08-31
Сторінки
12-17
Розділ
СЕКЦІЯ 1 ЗАГАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ; ПСИХОЛОГІЯ ОСОБИСТОСТІ