ПРОБЛЕМА ПСИХИЧЕСКОГО БЕССОЗНАТЕЛЬНОГО В ТВОРЧЕСТВЕ Г. ДЖАВИДА

  • Айбениз Имран кызы Халилова

Анотація

У статті здійснена спроба розглянути особливості творчого літературного процесу. Звернення до історії питання дозволяє нам розкрити трансформацію наукових підходів до вивчення ролі несвідомого у мисленнєвих процесах. Творчість видатного поета і драматурга Гусейна Джавида – джерело матеріалу для аналізу психічного несвідомого. Розглянуто основні аспекти проявів несвідомого на прикладі окремих художніх уривків.

Посилання

1. Сеидов С.И. Феноменология творчества: История, Парадоксы, Личность. Баку: Чашыоглу, 2000, 304 с.
2. Махмуд ал-Кашгари. Диван Лугат ат-Турк / пер., предисл. и коммент. З.-А. Ауэзовой. Алматы, 2005. 1288 с.
3. Климович Л. Содержание Корана. М.: Безбожник, 1930, 226 с.
4. Юнг К.Г. Психология бессознательного. М.: Канон+, 2003, 400 с.
5. URL: www.psychologies.ru
6. Новрузлу И.M. Глубинная психология и художественное творчество. Баку: Мутарджим, 1997, 204 с.
7. Джавид Г. Дьявол. Пьесы в 2-х книгах. Баку, 1983. Кн. 2.
Сторінки
213-217
Розділ
СЕКЦІЯ 1 ЗАГАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ; ПСИХОЛОГІЯ ОСОБИСТОСТІ