ОСОБЛИВОСТІ СІМЕЙНИХ ЦІННОСТЕЙ ГЕТЕРОСЕКСУАЛЬНИХ ЛЮДЕЙ І ЛЮДЕЙ ІЗ ЛГБТ-СПІЛЬНОТИ

  • І.М. Тичина
  • А.П. Марчук
Ключові слова: сімейні цінності, сексуальна орієнтація, гендерна ідентичність, ЛГБТ-спільнота

Анотація

У статті описано результати дослідження особливостей сімейних цінностей людей із різною сексуальною орієнтацією та гендерною ідентичністю. Показано, що основу сімейних цінностей гетеросексуальних людей та людей із ЛГБТ-спільноти складають загальні людські ціннісні норми, які реалізуються через основні функції сім’ї. Робиться висновок, що основні відмінності сімейних цінностей людей із різною сексуальною орієнтацією пов’язані зі зміною моделей сімейних стосунків та модифікацією гендерних ролей.

Посилання

1. Изотов А. Консультирование ЛГБТ-подростков. Методические материалы для школьных психологов и психологинь. Запорожье. 2017. 33 с.URL: http://genderz.org.ua/wpcontent/uploads/KonsulirovanieLGBTpodrostkov. pdf.
2. Гаврилюк В.В., Трикоз Н.А. Динамика ценностных ориентаций в период социальной трансформации: поколенный подход. URL: http://ecsocman.hse.ru/data/611/119/1217/011.
3. Елизаров Е.Д. Великая гендерная эволюция: мужчина и женщина в европейской культуре. СПб.: Санкт-Петербург, 2016.
4. Кон И.С. В поисках себя: Личность и ее самосознание. М.: Политиздат, 1984. 335с.
5. Маймулахин А.Ю. Однополое парнёрство в Украине. Донецк, 2009. С. 25.
6. Сабунаева М.Л. Внутренняя гомофобия: Боюсь ли я сам себя? СПб., 2011. 52 с.
7. Торохтий В.С. Методика діагностики психологического здоров’я семьи. М.: МГПУ, 2006. 100 с
8. Чаплінська Ю.С. Вплив життєвих цінностей молодого подружжя на формування емоційних стосунків та сімейної системи цінностей у парі. Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. 2013. Вип. 2. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnadps_2013_2_30.
9. Як писати про ЛГБТ? Практичні поради для журналістів. ВБО «Точка опори». 2017. 20 с. URL: https://drive.google.com/file/d/0Bwc0S3 PnmwIWZVozc2MtRzFFcms/view.
10. Rosser B.R. A Scientific Understanding of Sexual Orientation with Implication for Pastoral Ministry. Word and world. № 14 (summer 1994). Р. 246–257.
Сторінки
203-208
Розділ
СЕКЦІЯ 1 ЗАГАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ; ПСИХОЛОГІЯ ОСОБИСТОСТІ