РОЗВИТОК КАР’ЄРИ УПРАВЛІНЦЯ ЗАСОБАМИ ФОРМУВАННЯ АСЕРТИВНОСТІ У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОГО СТАНОВЛЕННЯ У ВНЗ

  • С.К. Мельничук
Ключові слова: асертивність, певненість у собі, психологічний потенціал, ефективна комунікація

Анотація

У статті здійснено теоретичний аналіз проблеми становлення асертивності, висвітлено особливості її прояву та специфіку розвитку в процесі професійного становлення у ВНЗ. Зазначено, що в юності на перший план виходять такі специфічні особливості особистості, як прагнення до самоактуалізації та самоідентифікації, потреба у груповій приналежності, емоційна сенситивність. Асертивність у соціально-педагогічному процесі – це найкращий варіант спілкування майбутнього управлінця та педагога вищої школи з учнями, студентами, колегами, який спонукає до формування самостійної, відповідальної особистості, здатної успішно вирішувати виховні, освітні, психолого-педагогічні проблеми.

Посилання

1. Андриенко Е.В. Социальная психология: [учеб. пособие для студентовпед. вузов] / под ред. В.А. Сластенина. М.: Academia, 2000. 262 c.
2. Вікова та педагогічна психологія: навч. посіб. / О.В. Скрипченко, Л.В. Долинська, З.В. Огороднійчук та ін. К.: Просвіта, 2001. 416 с.
3. Галицький В.М. Соціально-психологічний словник / В.М. Галицкий, О.В. Мельник, В.В. Синявский. К., 2004. 250 с.
4. Каппони В., Новак Т. Ассертивность – в жизнь / В. Каппони, Т. Новак. СПб.: Питер, 1995. 186 с.
5. Шпалинский В.В. Психология менеджмента [Текст]. М., 2000. С. 80.
Сторінки
133-137
Розділ
СЕКЦІЯ 1 ЗАГАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ; ПСИХОЛОГІЯ ОСОБИСТОСТІ