ОСОБЛИВОСТІ СУБ’ЄКТИВНОГО ПЕРЕЖИВАННЯ ЩАСТЯ МОЛОДИМИ ЧОЛОВІКАМИ РІЗНИХ ТИПІВ НОРМАТИВНОСТІ ҐЕНДЕРНОЇ ПОВЕДІНКИ

  • Т.В. Кубриченко
  • В.Є. Куц
Ключові слова: ґендерні норми, ґендерна поведінка, щастя, психологічне благополуччя, суб’єктивне благополуччя

Анотація

У статті представлено результати емпіричного дослідження особливостей суб’єктивного переживання щастя молодими чоловіками різних типів нормативності ґендерної поведінки. Встановлені відмінності між чоловіками, які належать до традиційного та змішаного типів, за показниками особистісної унікальності та загальним показником щастя.

Посилання

1. Гуляс І. Феномен щастя: аксіопсихологічні аспекти. Збірник наукових праць інституту психології ім. Г.С. Костюка НАПНУ. 2010. Т. XII. Ч. 4. С. 103–109.
2. Аргайл М. Психология счастья. М.: Прогресс, 1990. 268 с.
3. Левит Л. Личностно-ориентированная концепция счастья. Вісник ОНУ імені І.І. Мечникова. Психологія. 2012. № 8 (20). С. 105–117.
4. Носенко Е., Лисенко О. Роль гуманності як позитивної цінності як умова благополуччя особистості. Вісник Дніпропетровського університету. Серія «Психологія». 2015. № 9/1. С. 11–18.
5. Пахоль Б. Субъективное и психологическое благополучие: современные и классические подходы, модели и факторы. Український психологічний журнал. 2017. № 1(3). С. 80–104.
Сторінки
106-111
Розділ
СЕКЦІЯ 1 ЗАГАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ; ПСИХОЛОГІЯ ОСОБИСТОСТІ