ІСТОРИКО-ПСИХОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ФЕНОМЕНА МЕЖІ ЯК МЕЖОВОГО ПРОЯВУ ІСНУВАННЯ ЛЮДИНИ: ДО ПОСТАНОВКИ ПРОБЛЕМИ

  • Н.В. Артюхіна

Анотація

У статті подано історико-психологічний аналіз динаміки філософсько-антропологічного дискурсу про межі людини в культурно-історичній перспективі. Межа розглядається як межовий прояв існування людини, як простір породження нових сенсів, акумуляції і збільшення ціннісного досвіду людства. З’ясовуються
обставини можливого розмикання меж і його наслідків. Підкреслюється, що звернення до історичного досвіду людства дає можливість не тільки розставити акценти у ставленні до меж людини, а й виявити їх необхідність для продуктивного розвитку і становлення особистості в культурно-історичному континуумі.

Посилання

1. Бахтин М.М. К эстетике слова. Контекст. Москва, 1974. С. 258–281.
2. Білявський І.Г. Лекції з історичної психології. Одеса: Астропринт, 2004. 448 с.
3. Иванов Д.В. Виртуализация общества. Санкт-Петербург: Петербургское востоковедение, 2000. 96 с.
4. Куликова Т.В. Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. 2010. № 6. С. 381–387.
5. Мамардашвили М.К. Философия и личность. Человек. Москва, 1994. № 5. С. 5–19.
6. Філософська антропологія, психоаналіз та арт-терапія: перспективність взаємодії: підхід філософської антропології як метаантропології: збірник наукових праць Міжнародної науково-практичної конференції, 30–31 березня 2016 р. / за ред. Н.В. Хамітова. Київ: Інтерсервіс, 2016. 206 с.
7. Хоружий С.С. Очерки синергийной антропологи. Москва: Институт философии, теологии и истории св. Фомы, 2005. 408 с.
Сторінки
20-26
Розділ
СЕКЦІЯ 1 ЗАГАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ; ПСИХОЛОГІЯ ОСОБИСТОСТІ