КОГНІТИВНО-ПОВЕДІНКОВА ТЕРАПІЯ ЯК СИСТЕМА ПСИХОТЕРАПЕВТИЧНИХ ВТРУЧАНЬ ПЕРШОГО ВИБОРУ В ЛІКУВАННІ ТРИВОЖНИХ РОЗЛАДІВ

Ключові слова: тривожні розлади, посттравматичний стресовий розлад (ПТСР), генералізований тривожний розлад (ГТР), обсесивно-компульсивний розлад (ОКР), панічний розлад (ПР), негативні автоматичні думки (НАМ), когнітивна модель, когнітивно-поведінкова терапія (КПТ)

Анотація

Мета статті – надати огляд когнітивно-поведінкового напряму психотерапії в лікуванні тривожних розладів. Методи. Методи містять проведення теоретичного аналізу наукових досліджень з когнітивно-поведінкової терапії (далі – КПТ) тривожних розладів, виявлення мішені надання психотерапевтичної допомоги людям, які переживають тривогу, розгляд когнітивного формулювання тривоги та етапів роботи з тривогою в моделі КПТ. Результати. Виявлено мішені психологічної допомоги при симптомах тривоги, психотерапевтичні втручання щодо окремих тривожних розладів відповідно до міжнародної практики. Коли тривога підвищується, увага пацієнтів зосереджується на тому, що вони сприймають як загрозу. Тривожні пацієнти помічають більше потенційних загроз і можуть сприймати нейтральні ситуації як загрозливі, вони схильні не помічати знаків безпеки, мають тенденцію бути надмірно зосередженими на своїх думках, відчуттях та поведінці, пов’язаних із тривогою. Це заважає їхній продуктивності та призводить до зниження активності, працездатності, погіршенню психічного здоров’я. Дослідження показують, що КПТ знижує занепокоєння та є ефективним засобом лікування тривожних розладів: соціофобії, посттравматичного стресового розладу, генералізованого тривожного розладу, панічного розладу, обсесивно-компульсивного розладу. Висновки. Ключова ідея когнітивно-поведінкового напряму психотерапії полягає в тому, що одні й ті самі події викликають різну реакцію залежно від інтерпретації цих подій індивідом. Ця базова ідея, яка лежить в основі когнітивної моделі, має ще додаткову цінність у тому, що допомагає формувати резильєнтність, витривалість та працездатність, необхідні кожній людині в умовах війни. Когнітивно-поведінкова терапія має доведену ефективність і діє як система психотерапевтичних втручань першого вибору в лікуванні тривожних розладів. Отримані дані досліджень свідчать про те, що в лікуванні тривожних розладів ефективно застосовується також терапія прийняття та відповідальності АСТ, психодинамічний напрям психотерапії. Визначено перспективу подальших досліджень – проведення експериментального дослідження лікування тривожних розладів в умовах війни в Україні.

Посилання

1. Bandelow, B., Werner, A., Kopp, I., Rudolf, S. Wiltink, J., Beutel, M. (2022). The German Guidelines for the treatment of anxiety disorders: first revision. European Archives of Psychiatry and Clinical Neuroscience. Retrieved from https://doi.org/10.1007/s00406-021-01324-1
2. Bricot, L., Chaperon, A. (2020). L’affirmation de soi. Malakoff: Dunod.
3. Beck, J., Beck, A. (2020). Cognitive behavior therapy: Basics and beyond (3rd ed.). New York: Guilford Press.
4. Beck, A., Rush, A., Shaw, B., Emery, G. (l979). Cognitive therapy of depression. New York: Guilford Press.
5. Borza, L. (2017). Cognitive-behavioral therapy for generalized anxiety. Dialogues in Clinical Neurosciences. Vol. 19. Retreived from https://doi.org/10.31887/DCNS.2017.19.2/lborza
6. Clark, D., Beck, A. (2011). Cognitive Therapy of Anxiety Disorders Science and Practice. New York: Guilford Press.
7. Cottraux, J. (2020). Les psychothérapies cognitives et comportementales. Issy-les-Moulineaux : Elsevier Masson.
8. Dunmore, E., Clark, D., Ehlers, A. (2001). A prospective investigation of the role of cognitive factors in persistent Posttraumatic Stress Disorder (PTSD) after physical or sexual assault. Behavior Research and Therapy, p. 1063-1084. Retrieved from https://doi.org/10.1016/S0005-7967(00)00088-7
9. Hatami, M., Golkar, M., Farshadi, S. (2021). Comparing the effect of cognitive-behavioral therapy and acceptance and commitment therapy of hope, reliance, and happiness of veterans with psychopathy. Laplage em Revista (International). Volume 7, 3A. p.707-718. Retrieved from doi:10.24115/S2446-6220202173A1761
10. Jalal, В., Kruger, Q., Hinton, D. (2018). Adaptation of CBT for Traumatized South African Indigenous Groups: Examples from Multiplex CBT for PTSD.
11. Cognitive and Behavioral Practice.Volume 25, Issue 2. p. 335–349. Retrieved from https://doi.org/10.1016/j.cbpra.2017.07.003
12. Kaczkurkin, A., Foa, E. (2015). Cognitive-behavioral therapy for anxiety disorders: an update on the empirical evidence. Dialogues in Clinical Neuroscience, p. 347–346. Retrieved from doi: 10.31887/DCNS.2015.17.3/akaczkurkin
13. Kennerly, H., Kirk, J., Westbrook, D. (2011). An introduction to cognitive behavioral therapy. London: Sage.
14. Lynn, S. (2012). Post-traumatic Stress Disorder: Cognitive Hypnotherapy, Mindfulness, and Acceptance-Based Treatment Approaches. American Journal of Clinical Hypnosis. Retrieved from doi: 10.1080/00029157.2011.645913
15. Nezgovorova, V., Reid, J., Fineberg, N., Hollander, E. (2022). Optimizing first line treatments for adults with OCD. Comprehensive Psychiatry. Retrieved from https://doi.org/10.1016/j.comppsych.2022.152305
16. Palazzolo, J. (2023). Les essentiels des TCC. Paris : Hermann.
17. Salkovskis, P. (2007). Cognitive-behavioural treatment for panic. Psychiatry. Vol.6 (5), p. 193–197. Retrived from DOI: 10.1016/j.mppsy.2007.03.002
18. Watkins, L., Sprang, K., Rothbaum, B. (2018). Treating PTSD: A Review of Evidence-Based Psychotherapy Interventions. Frontiers in Behavioral Neuroscience. Retrieved from doi: 10.3389/fnbeh.2018.00258
19. Wolitzky-Taylor, K., Horowitz, J., Powers, M., Telch, M. (2008). Psychological approaches in the treatment of specific phobias: A meta-analysis. Clinical Psychology Review, Volume 28, Issue 6. p. 1021–1037. Retrieved from https://doi.org/10.1016/j.cpr.2008.02.007
Опубліковано
2024-07-01
Сторінки
49-54
Розділ
СЕКЦІЯ 5 МЕДИЧНА ПСИХОЛОГІЯ