ЩО ЗАВАЖАЄ КЛІЄНТУ ПОЧУВАТИСЯ БЕЗПЕЧНО В ПРОЦЕСІ ПСИХОТЕРАПІЇ: ПІЛОТАЖНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ

Ключові слова: психотерапія, міжособистісна безпека, психологічне консультування, психологічна безпека клієнта, терапевтичні відносини, ситуативна тривожність

Анотація

Мета. Статтю присвячено обґрунтуванню програми емпіричного дослідження особливостей переживання безпеки клієнтом у процесі психотерапії та результатам пілотажного етапу. Дослідження зосереджувалося на чотирьох компонентах, які впливають, на нашу думку, на переживання психологічної безпеки клієнтом: регулюванні міжособистісного ризику (вразливість до соціального болю), екзистенційній безпеці, міжособистісному функціонуванні та негативних емоційних станах. Методи. У межах пілотажного етапу дослідження з вибіркою 35 осіб, які мали досвід психотерапії, для вимірювання цих компонентів використано авторську анкету й такі методики, як шкала самооцінки Розенберга; тест автономії-прив’язаності; методика оцінювання виразності психологічного дистресу для масових опитувань «Експрес-тест SCL-9-NR »; методика довіри / недовіри особистості до світу, до інших людей, до себе; міжнародний опитувальник травми (IT Q); шкала оцінки рівня реактивної (ситуативної) та особистісної тривожності Ч. Д. Спілбергера – Ю. Л. Ханіна; скринінг депресії PH Q-2 та шкала депресії PH Q-9; методика діагностики інтерсуб’єктності; шкала міжособистісних взаємин опитувальника Outcome Questionnaire-45; методика самооцінки генералізованого типу прив’язаності. Результати дослідження показали, що ситуативна тривожність у процесі психотерапії має зворотну кореляцію із самооцінкою, довірою до себе, інших та світу, інтерсуб’єктністю клієнта, шкалою міжособистісних взаємин, самозвітом про ефективність терапії, а також позитивну кореляцію з особистісною тривожністю, індексом травми, глобальним індексом дистресу та тяжкістю депресії. Важливу роль у формуванні почуття безпеки клієнта відіграє також поведінка терапевта. Висновки. Отримані результати потребують реплікації на більшій вибірці для остаточної верифікації. Поглиблене розуміння феномену безпеки клієнта в контексті психотерапевтичного процесу може стати основою для розробки інструментів, що допоможуть покращити ефективність психотерапевтичної допомоги.

Посилання

1. “A new measure of feeling safe: Developing psychometric properties of the Neuroception of Psychological Safety Scale (NPSS )”: Correction. / L. Morton та ін. Psychological Trauma: Theory, Research, Practice, and Policy. 2022. URL : https://doi.org/10.1037/tra0001374 (дата звернення: 08.04.2024).
2. Baring all: The impact of the hospital gown on patient well‐being / L. Morton та ін. British Journal of Health Psychology. 2020. Т. 25, № 3. С. 452–473. URL : https://doi.org/10.1111/bjhp.12416 (дата звернення: 08.04.2024).
3. C ameron J. J., Granger S. Does Self-Esteem Have an Interpersonal Imprint Beyond Self-Reports? A Meta-Analysis of Self-Esteem and Objective Interpersonal Indicators. Personality and Social Psychology Review. 2018. Т. 23, № 1. С. 73–102. URL : https://doi.org/10.1177/1088868318756532 (дата звернення: 08.04.2024).
4. D evelopment of a compassion-focused and contextual behavioural environment and validation of the Therapeutic Environment Scales (TESS ) / D. Veale та ін. BJPsych Bulletin. 2016. Т. 40, № 1. С. 12–19. URL : https://doi.org/10.1192/pb.bp.114.048736 (дата звернення: 08.04.2024).
5. E dmondson A. Psychological Safety and Learning Behavior in Work Teams. Administrative Science Quarterly. 1999. Т. 44, № 2. С. 350. URL : https://doi.org/10.2307/2666999 (дата звернення: 08.04.2024).
6. F eeling safe and content: A specific affect regulation system? Relationship to depression, anxiety, stress, and self-criticism / P. Gilbert та ін. The Journal of Positive Psychology. 2008. Т. 3, № 3. С. 182–191. URL : https://doi.org/10.1080/17439760801999461 (дата звернення: 08.04.2024).
7. F ishbach A., Friedman R. S., Kruglanski A. W. Leading us not into temptation: Momentary allurements elicit overriding goal activation. Journal of Personality and Social Psychology. 2003. Т. 84, № 2. С. 296–309. URL : https://doi.org/10.1037/0022-3514.84.2.296 (дата звернення: 08.04.2024).
8. M ollon D. Feeling safe during an inpatient hospitalization: a concept analysis. Journal of Advanced Nursing. 2014. Т. 70, № 8. С. 1727–1737. URL : https://doi.org/10.1111/jan.12348 (дата звернення: 08.04.2024).
9. M urray S. L., Holmes J. G., Collins N. L. Optimizing assurance: The risk regulation system in relationships. Psychological Bulletin. 2006. Т. 132, № 5. С. 641–666. URL : https://doi.org/10.1037/0033-2909.132.5.641 (дата звернення: 08.04.2024).
10. P ursuing safety in social connection regulates the risk-regulation, social-safety, and behavioral-immune systems. / S. L. Murray та ін. Journal of Personality and Social Psychology. 2023. URL : https://doi.org/10.1037/pspi0000420 (дата звернення: 08.04.2024).
11. R ichter A., Gilbert P., McEwan K. Development of an early memories of warmth and safeness scale and its relationship to psychopathology. Psychology and Psychotherapy: Theory, Research and Practice. 2009. Т. 82, № 2. С. 171–184. URL : https://doi.org/10.1348/147608308x395213 (дата звернення: 08.04.2024).
12. T he Preliminary Development and Validation of a Trauma‐Related Safety‐Seeking Behavior Measure for Youth: The Child Safety Behavior Scale (CS BS) / A. Alberici та ін. Journal of Traumatic Stress. 2018. Т. 31, № 5. С. 643–653. URL : https://doi.org/10.1002/jts.22332 (дата звернення: 08.04.2024).
Опубліковано
2024-07-01
Сторінки
5-13
Розділ
СЕКЦІЯ 1 ЗАГАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ; ПСИХОЛОГІЯ ОСОБИСТОСТІ