ПІДПРИЄМНИЦЬКА ОРІЄНТАЦІЯ ЯК ЧИННИК АДАПТАЦІЇ КЕРІВНИКІВ МАЛОГО БІЗНЕСУ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

Ключові слова: ухвалення рішень, когнітивний стиль, адаптація до ситуації невизначеності, готовність до ризику, проактивність, інноваційність

Анотація

Підприємницький стиль управління характеризується активним пошуком нових можливостей, за допомогою яких може бути реалізовано стрімке зростання в умовах невизначеності. Мета роботи – проаналізувати підприємницьку орієнтацію керівників бізнесу як чинник адаптації під час війни. Методи. Проведене опитування 109 власників і керівників бізнесу; використано методики для оцінки особливостей ухвалення рішень (як когнітивного стилю, звичної моделі поведінкового реагування та способу подолання), типологічних особистісних рис, толерантності до невизначеності, сприйнятого стресу, диспозиційного оптимізму. Підприємницька орієнтація розглядається як єдність трьох вимірів: інноваційності, готовності ризикувати та проактивності. Результати. Середні показники підприємницької орієнтації в українській вибірці співмірні з результатами попередніх досліджень в англомовних популяціях. Виявлено вікові та ґендерні особливості підприємницької орієнтації. Проведено порівняльний аналіз груп з різним рівнем адаптивності: нормальною, проблемною та над-успішною. Виявлено, що проактивність та інноваційність забезпечують нормальне пристосування, дозволяють зберігати професійну та життєву стабільність в умовах війни. Водночас готовність до ризику надає адаптаційні переваги – дозволяє розвиватись і зростати у кризовій ситуації. Розглянуто кореляції підприємницької орієнтації з індивідуальними особливостями ухвалення рішень, рівнем сприйнятого стресу й особистісними властивостями керівників бізнесу. Висновки стосуються корисності вивчення підприємницької орієнтації для прогнозу індивідуальної адаптивності підприємців і можливостей існування бізнесу у складних умовах. Високий рівень підприємницької орієнтації сприяє успішній реалізації бізнесу під час війни. Вираженість підприємницької орієнтації прямо корелює із креативністю та спонтанністю керівників, з інтолерантністю до невизначеності, диспозиційним оптимізмом, активністю, потребою у враженнях. Низький рівень підприємницької орієнтації супроводжується неготовністю до ухвалення рішень і відповідними захисними реакціями: гіперпильністю, уникненням, перекладанням відповідальності.

Посилання

1. Вдовіченко О.В. Психологічні основи ризику особистості в онтогенезі : дис. … докт. психол. наук : 19.00.07. Одеса : Південноукраїнський нац. пед. ун-т імені К.Д. Ушинського, 2019. 611 с. URL: https://pdpu.edu.ua/doc/vr/2019/vdovichenko/dis.pdf.
2. Вельдбрехт О.О. Модель «оптимуму креативності» як здатності до адаптації. Практична психологія та соціальна робота. 2009. № 8. С. 15–20.
3. Гура Г.Н. Психологічна адаптація керівників бізнесу та підприємців до умов воєнного стану. Вектори соціальної, організаційної та економічної психології : тези доповідей II Міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 17 лютого 2023 р. / відп. ред. С. М. Миронець. Київ : Держ. торг.-екон. ун-т, 2023. С. 72–78. DOI: 10.31617/k.knute.2023-02-17.
4. Сингаївська І., Гура Г.Н. Психологічні особливості ухвалення рішень керівниками бізнесу в ситуації невизначеності. Організаційна психологія. Економічна психологія. 2023. Вип. 29 (2–3). С. 95–111. https://doi.org/10.31108/2.2023.2.29.9.
5. Spanish validation of General Decision-Making Style scale: Sex invariance, sex differences and relationships with personality and coping styles / A. Alacreu-Crespo et al. Judgment and Decision Making. 2019. Vol. 14 (6). Р. 739–751. DOI: 10.1017/S1930297500005453.
6. Allinson C., Hayes J. The cognitive style index: A measure of intuition analysis for organizational research. Journal of Management Studies. 1996. Vol. 33. Р. 119–135. DOI: 10.1111/j.1467-6486.1996.tb00801.x.
7. Burke L.A., Miller M.K. Taking the mystery out of intuitive decision making. The Academy of Management Executive. 1999. Vol. 13. Р. 91–99. DOI: 10.5465/ame.1999.2570557.
8. Cools E., Van den Broeck H. Development and Validation of the Cognitive Style Indicator. The Journal of Psychology: Interdisciplinary and Applied. 2007. Vol. 141 (4). P. 359–387. DOI: 10.3200/JRLP.141.4.359-388.
9. Covin J.G., Slevin D.P. Strategic Management of Small Firms in Hostile and Benign Environments. Strategic Management Journal. 1989. Vol. 10. Р. 75–87. DOI: 10.1002/smj.4250100107.
10. Covin J.G., Wales W.J. The Measurement of Entrepreneurial Orientation. Entrepreneurship Theory and Practice. 2012. Vol. 36. Is. 4. P. 677–702.
11. Epstein S. Cognitive-experiential self-theory: An integrative theory of personality. Handbook of Psychology. Volume 5. Personality and Social Psychology. Personality Section / eds. H. Tennen et al. Hoboken, New Jersey : John Wiley & Sons, 2013. Р. 93–118. DOI: 10.1002/9781118133880.hop205005.
12. Halama P, Gurňáková J. Need for structure and Big Five personality traits as predictors of decision making styles in health professionals. Studia Psychologica (Bratisl). 2014. Vol. 56 (3). Р. 171–179. DOI: 10.21909/sp.2014.03.658.
13. Kageyama T., Sugiura M. Relationship of Cognitive Style and Job Level: First Demonstration of Cultural Differences. Frontiers in Psychology. 2017. Vol. 8. Article 1279. DOI: 10.3389/fpsyg.2017.012.
14. Khandwalla P.N. Some Top Management Styles, Their Context and Performance. Organization & Administrative Sciences. 1977. Vol. 7. Р. 21–45.
15. Entrepreneurial Orientation and Environmental Hostility: A Threat Rigidity Perspective / P.M. Kreiser et al. Entrepreneurship Theory and Practice. 2020. Vol. 44. Is. 6. P. 1174–1198. DOI: 10.1177/10422587198913.
16. Lumpkin G.T., Dess G.G. Linking two dimensions of entrepreneurial orientation to firm performance: The moderating role of environment and industry life cycle. Journal of Business Venturing. 2001. Vol. 16 (5). P. 429–451. DOI: 10.1016/S0883-9026(00)00048-3.
17. The Melbourne Decision Making Questionnaire: An instrument for measuring patterns for coping with decisional conflict / L. Mann et al. Journal of Behavioral Decision Making. 1997. Vol. 10 (1). Р. 1–19.
18. Miller D. The correlates of entrepreneurship in three types of firms. Management Science. 1983. Vol. 29 (7). Р. 770–791.
19. Mintzberg H. The Nature of Managerial Work. New York : Harper & Row, 1973. 216 p.
20. Monsen E., Boss R.W. The Impact of Strategic Entrepreneurship Inside the Organization: Examining Job Stress and Employee Retention. Entrepreneurship theory and practice. 2009. Vol. 33 (1). Р. 71–104. DOI: 10.1111/j.1540-6520.2008.0028.
21. Decision Fatigue: A Conceptual Analysis / G.A. Pignatiello et al. Journal of health psychology. 2020. Vol. 25 (1). Р. 123–135. DOI: 10.1177/1359105318763510.
22. Effects of Self-Concept Traits and Entrepreneurial Orientation on Firm Performance / J.M.L. Poon et al. International Small Business Journal. 2006. Vol. 24 (1). Р. 61–82. DOI: 10.1177/0266242606059779.
23. Entrepreneurial Orientation and Business Performance: An Assessment of past Research and Suggestions for the Future / A. Rauch et al. Entrepreneurship Theory and Practice. 2009. Vol. 33. Is. 3. Р. 761–787.
24. Scott S.G., Bruce R.A. Decision-making style: The development and assessment of a new measure. Educational and Psychological Measurement. 1995. Vol. 55 (5). Р. 818–831. DOI: 10.1177/0013164495055005017.
25. Thunholm P. Decision-making styles and physiological correlates of negative stress: Is there a relation? Scandinavian Journal of Psychology. 2008. Vol. 49/ Is. 3. P. 213–219. DOI: 10.1111/j.1467-9450.2008.00640.x.
26. Veldbrekht O.O., Tavrovetska N.I. Percepted Stress Scale (PSS-10): Adaptation and Approbation in the War Circumstances. Problems of Modern Psychology. 2022. № 2 (25). Р. 16–27. https://doi.org/10.26661/2310-4368/2022-2-2.
Опубліковано
2024-04-01
Сторінки
18-28
Розділ
СЕКЦIЯ 3. ЕКОНОМІЧНА ПСИХОЛОГІЯ