«НЕУСВІДОМЛЮВАНИЙ АНАЛІТИЧНИЙ ТРЕТІЙ» ЯК МЕТАФОРА ОПРАЦЮВАННЯ СТАГНАЦІЇ У ПСИХОТЕРАПЕВТИЧНІЙ ДІАДІ

Ключові слова: третій, реляційне позасвідоме, інтерсуб’єктивне, аналітичний об’єкт, аналітична діада, аналітичні стосунки, глухий кут, репарація контакту

Анотація

Перед українською професійною психотерапевтичною спільнотою постають надзвичайно нагальні завдання та виклики, що потребують пошуку відповідних метафор та інструментів для вирішення, а саме: подолання травм війни, розщеплення, кризи ідентичності, питання встановлення та репарації контакту, подолання та опрацювання криз і глухих кутів у комунікації. Автором розглянуто використання метафори третього у різних контекстах, зокрема: третього у розвитку, третього у культурі, третього у стосунках. Завдяки здійсненому аналізу у статті виокремлено та узагальнено таку метафору психотерапевтичної роботи, як «Неусвідомлюваний Третій». Автор наводить кейс зі своєї роботи, що ілюструє використання даної метафори. Мета статті полягає у всебічному розгляді такої метафори психотерапевтичної роботи, як «Неусвідомлюваний Третій». Методи дослідження. Основним методом отримання результату є теоретичний аналіз і синтез, у межах котрого здійснюється добір та узагальнення інформації; її зіставлення, порівняння та критичне осмислення, а також формулювання основних характеристик неусвідомлюваного аналітичного Третього як предмету дослідження. Результати. Показано, що ми спостерігаємо зміщення фокусу від «психології однієї людини» до «психології стосунків». У зв’язку із цим багато понять також потребують свого переосмислення, оскільки вони є пояснювальними конструктами та метафорами, що описують психотерапевтичний процес як вплив на інтрапсихічне аналізанта, натомість у психотерапії, що ґрунтується на «психології двох осіб», ми маємо справу з міжособистісними стосунками, що призводить до необхідності докорінним чином переосмислити застосовувані аналітичні інструменти. Також зазначається, що Третій допомагає помітити, розпізнати та осмислити глухі кути терапії, що переживаються терапевтичною парою як стагнація. Висновки. Завдяки метафорі «Неусвідомлюваного Третього» стає можливим виявлення та осмислення глухих кутів у психотерапевтичному процесі. Наступним питанням є їх опрацювання. Аналітик повинен утвердитися як суб’єкт в аналітичному просторі. Щоб досягти цього, у ситуації психотерапевтичного діалогу має відбуватися розкриття психічного змісту, психічного процесу, емоційної реальності чи стану себе, що узгоджується з характером аналітика. Така позиція передбачає можливість взаємних роздумів над кризами та глухими кутами в роботі.

Посилання

1. Barranger M., Barranger W. The analytic situation as a dynamic field. The International Journal of Psychosnalysis. 2008. № 89. Р. 795–826, .
2. Benjamin J. Beyond doer and done to – an intersubjective view of thirdness / The Psychoanalytic Quarterly. 2004-jan. Vol. 73. Iss. 1.
3. Benjamin J. Two-Way Streets:Recognition of Difference and the Intersubjective Third / differences. A Journal of Feminist Cultural Studies. 2006. Volume 17. № 1.
4. Bion W.R. Attention and Interpretation. London : Tavistock Publications, 1970.
5. Bokanowski T. The Modernity of Sándor Ferenczi. His Historical and Contemporary Importance in Psychoanalysis / Taylor & Francis, 2017.
6. Bollas C. The Shadow of the Object: Psychoanalysis of the Unthought Know. Published: June 14, 1989 by Columbia University Press.
7. Bowlby J. Attachment and Loss / Basic Books, 1969.
8. Britton R. Subjectivity, objectivity, and triangular space. The Psychoanalytic Quarterly. 2004-jan. Vol. 73. Iss. 1.
9. Burston D. Erik Erikson and the American Psyche. Ego, Ethics, and Evolution / Jason Aronson, Inc., 2006.
10. Chasseguet-Smirguel J. Oedipus and psyche. British Journal of Psychotherapy. 1999. № 15 (4).
11. Erikson, E. H.; Childhood and Society. New York: Norton 1950 Identity and the Life Cycle. New York : Int. Univ. Press, 1959.
12. Ferro, A. Trauma, reverie and the field. Psychoanalytic Quarterly. 2006. Vol. LXXV(4). Р. 1046–56.
13. Freud S. Civilization and Its Discontents. Standard Edition. 1929. Vol. 21. Р. 57–145.
14. Fromm E. Sigmund Freud’s Mission: An Analysis of his Personality and Influence / Open Road Media, 2013.
15. Gerson S. The relational unconscious: a core element of intersubjectivity, thirdness and clinical process. The Psychoanalytic Quarterly. 2004-jan. Vol. 73. Iss. 1.
16. Goodman G. Therapeutic Attachment Relationships: Interaction Structures and the Processes of Therapeutic Change / Jason Aronson, Inc., 2009.
17. Green A. The Analyst, Symbolization and Absence in the Analytic Setting (On Changes in Analytic Practice and Analytic Experience) – In Memory of D. W. Winnicott. International Journal of Psychoanalysis. 1975. Vol. 56. Р. 1–22.
18. Harris A., Kuchuck S. The Legacy of Sandor Ferenczi. From Ghost to Ancestor / Taylor & Francis, 2015.
19. Kernberg O. Identity: Recent findings and clinical implications. Psychoanalytic Quarterly. 2006. Vol. 74. Р. 969–1004.
20. Kohut H. The Analysis of the Self: A Systematic Approach to the Psychoanalytic Treatment of Narcissistic Personality Disorders / International Universities Press, 1971.
21. Lacan, J. The function and field of speech and language in psychoanalysis. Écrits: The First Complete Edition in English / J. Lacan. New York : Norton, 2006.
22. Mahler M.S., Pine F., Bergmann A. The Psychological Birth of the Human Infant. New York : Basic Books, 1975.
23. Ogden, T. H. The analytic third – implications for psychoanalytic theory and technique. The Psychoanalytic Quarterly. 2004-jan. Vol. 73. Iss. 1.
24. Ogden T. H. Reclaiming unlived life: experiences in psychoanalysis / Abingdon, Oxon; New York, NY: Routledge, 2016.
25. Ogden T.H. Toward a Revised Form of Analytic Thinking and Practice: The Evolution of Analytic Theory of Mind. The Psychoanalytic Quarterly. 2020-mar. Vol. 89. Iss. 2.
26. Ogden T.H. Coming to Life in the Consulting Room: Toward a New Analytic Sensibility. Edition: 1 / Routledge, 2021.
27. Ricoeur P. Freud and Philosophy: An Essay on Interpretation / Yale University Press, 1977.
28. Schwartz C. The Mythology Surrounding Freud and Klein. Implications for Psychoanalysis. Lexington Books, 2017.
29. Stolorow R., Atwood G., Orange D.M. Worlds of Experience. New York: Basic Books, 2002.
30. Stolorow R., Brandchaft B., Atwood G. Psychoanalytic Treatment: An Intersubjective Approach. The Analytic Press, Hillsdale, NJ, 1987.
31. Winnicott, D.W. Collected Papers: Through Paediatrics to Psycho-analysis. London : Tavistock Publications, 1958.
32. Winnicott, D.W. Playing and Reality. London: Tavistock, 1971.
Опубліковано
2023-11-02
Сторінки
5-12
Розділ
СЕКЦІЯ 1 ЗАГАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ; ПСИХОЛОГІЯ ОСОБИСТОСТІ