ГРУПИ ПІДТРИМКИ Й АДАПТАЦІЯ УКРАЇНСЬКИХ ВОЄННИХ МІГРАНТОК У КАТАЛОНІЇ

Ключові слова: воєнна міграція, біженці, адаптація, психосоціальні інтервенції, групи підтримки

Анотація

Мета. Статтю присвячено визначенню зрушень у показниках адаптації українських воєнних мігранток на території Каталонії після відвідування ними груп підтримки. Методи. Дослідження організовано у вигляді формувального експерименту. Незалежна змінна – групи підтримки (загалом 4 групи) – щотижневі двогодинні групові зустрічі протягом 3 місяців. Використано анкетування щодо соціодемографічних показників учасниць, описові статистики вибірки; первинне та повторне вимірювання – «Опитувальник адаптації особистості до нового соціокультурного середовища» (за Л. Янковським, переклад); аналіз надійності опитувальника – коефіцієнт Альфа Кронбаха; для опису рівнів прояву ознак та інтерпретацій за кожною надійною шкалою застосовано визначення внутрішньогрупових норм. Для виявлення зрушень у даних використано непараметричний статистичний тест Вілкоксона. Результати. До дослідження залучено 32 учасниці віком у середньому 38,5 року, більшість з повною вищою освітою, переважно з Південно-Східного та Центрального регіонів України, які евакуювалися і проживали у Барселоні та околицях більшою мірою протягом 6–12 місяців. Понад половина учасниць мешкали зі своїми дітьми, ще майже 30% – з дітьми разом з партнерами, друзями чи родичами. Серед учасниць було виявлено переважно середні показники адаптивності, інтерактивності, депресивності, ностальгії, відчуженості. Після проведення груп підтримки, заснованих на принципах рівний-рівному, у 35% учасниць виявлено вагомі позитивні зрушення за показниками адаптивності, депресивності, відчуженості. Висновки. Застосування групових підтримувальних інтервенцій уможливило пом’якшення процесу адаптації українських воєнних мігранток у Каталонії: рідше стали проявлятися почуття пригніченості, спустошеності, безперспективності, безпорадності перед життєвими труднощами, провини за минулі події, ізольованості, відчуженості, покинутості; відновилася активність, упевненість у відносинах з іншими, врегулювалася самооцінка; стало можливим прагнення до самореалізації, планування свого майбутнього, зусилля стали спрямовуватися на пошук екологічних рішень задоволення власних потреб. Разом із тим обмеження дослідження полягають у тому, що не всі учасниці груп заповнили повторне опитування, не враховано специфіку інтервенцій у кожній з чотирьох груп (як-то вплив зовнішніх факторів, пропуски занять, особистісні характеристики та досвід ведучих тощо). Перспективи подальших досліджень – увага до психосоціальних інтервенцій щодо подальших етапів адаптації українських воєнних мігрантів у новому середовищі та реінтеграцію тих, хто повернувся до України.

Посилання

1. Дворник М.С. Супровід особистості електронними засобами: соціально-психологічний аспект. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Психологічні науки». 2020. № 1. С. 118–126.
2. Alfadhli K., & Drury J. Psychosocial support among refugees of conflict in developing countries: a critical literature review. Intervention, 2016. 14(2), 128–141.
3. Croucher S.M. Social networking and cultural adaptation: A theoretical model. Journal of International and Intercultural Communication, 2011. 4(4), 259–264.
4. Ezard N. Substance use among populations displaced by conflict: A literature review. Disasters, 2012. 36, 533 557.
5. Fisher E.B., Earp J.A., Maman S., & Zolotor A. Cross-cultural and international adaptation of peer support for diabetes management. Family practice, 2010. 27(suppl.1), i6–i16.
6. La Moncloa. Spain exceeds 170.000 temporary protections for Ukrainian refugees one year after the activation of the mechanism. 2023. URL: https://bit.ly/3oIh5nD (дата звернення: 04.06.2023).
7. Meng H.W., Sin K., Pye M., Chernenko A., Hagerty D., Al-Sarray A., & Kamimura A. Barriers and facilitators to healthy lifestyle among refugees resettled in the United States. Diversity and Equality in Health and Care, 2018. 15(1). URL: https://bit.ly/43drzKF (дата звернення: 04.06.2023).
8. Miller K.E. & Rasmussen A. War exposure, daily stressors, and mental health in conflict and post-conflict settings: Bridging the divide between trauma-focused and psychosocial frameworks. Social Science & Medicine, 2010. 70, 7–16.
9. Porter M. & Haslam N. Predisplacement and postdisplacement factors associated with mental health of refugees and internally displaced persons: A meta-analysis. The Journal of the American Medical Association, 2005. 294, 602–612.
10. Şafak-Ayvazoğlu A., Kunuroglu F., & Yağmur K. Psychological and socio-cultural adaptation of Syrian refugees in Turkey. International Journal of Intercultural Relations, 2021. 80, 99–111.
11. Shakespeare-Finch J., & Wickham K. Adaptation of Sudanese refugees in an Australian context: Investigating helps and hindrances. International migration, 2010. 48(1), 23–46.
Опубліковано
2023-08-31
Сторінки
11-18
Розділ
СЕКЦIЯ 1. СОЦІАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ; ПСИХОЛОГІЯ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ