ОСОБЛИВОСТІ СПРИЙНЯТТЯ МІСТА СТУДЕНТАМИ СІЛЬСЬКОГО ТА МІСЬКОГО ПОХОДЖЕННЯ

Ключові слова: ідентичність, соціальна ідентичність, міська ідентичність, образ міста, студентська молодь, міграційна готовність, ставлення до міста, студенти сільського походження

Анотація

Метою дослідження є визначення специфіки образу міста у студентів міського та сільського походження. Методи. Архітектурний семантичний диференціал «Місто» (О.С. Шемеліна, О.Є. Ваніна) для виявлення основних характеристик сприйняття міського простору, відмінності та схожості сприйняття міського середовища різними людьми та групами. Семантичний диференціал містить 28 пар полярних визначень, які потрібно оцінити за шкалою від 1 до 5. Також респондентам запропоновано анкетні питання стосовно готовності виїхати із міста чи залишитися. Дослідницьку вибірку склали студенти міського походження та ті, батьки яких проживають у селі, а студенти – у гуртожитку університету. Результати. Визначено, що у сільських жителів при змінюванні місця проживання виникає проблема адаптування, тобто трансформації ціннісно-смислової системи та ідентичності. Ця трансформація може мати такі наслідки: позитивні (особистісне зростання, відкриття творчих аспектів свого «Я», самореалізація), нейтральні (адаптація, відновлення попереднього рівня функціонування, збереження стійких зв’язків з уявленнями про себе), негативні (травматичні, деструктивні тенденції, реакції дезорганізації, почуття самотності, роздратування). Висновки. Встановлено відмінності в уявленні про образ міста студентів-«містян» та студентів-«селян». Констатовано, що студенти, які приїхали до міста Херсон навчатися із сільської місцевості, вважають місто більш галасливим, енергійним, динамічним, швидким порівняно із студентами-херсонцями. Проте студенти-«містяни» відмічають, що місто є красивим, затишним, теплим. Визначено, що бажання виїхати із цього міста та змінити місто проживання пов’язано із певним образом міста, а саме, чим більше негативних характеристик міститься в образі, тим вище ймовірність міграційної готовності студентів та бажання знайти для свого проживання інше місто.

Посилання

1. Антонова Н.Л. Маркеры городской идентичности. Общество: социология, психология, педагогика. 2019. № 9(65). С. 14–17.
2. Голубь О.В., Тимофеева Т.С., Озерина А.А. Визуальный образ города как когнитивно-аффективный компонент городской идентичности. Форум. Серия: Гуманитарные и экономические науки. 2019. № 1(18). С. 99–103.
3. Губеладзе І.Г. Сільська молодь у місті: пошук ідентичності : монографія. Київ : Міленіум, 2015. 236 с.
4. Кулик М.А. Соціальна пам’ять у формуванні територіальної ідентичності міського та сільського населення Запорізької області. Соціальні технології: актуальні проблеми теорії та практики. 2013. Вип. 57. С. 117–125. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/stapttp_2013_57_17
5. Михайлов В.Т., Рунге Й. Идентификации человека. Территориальные общности и социальное пространство: опыт концептуализации. Социологические исследования. 2019. № 1. С. 52–62. DOI: https://doi.org/10.31857/S013216250003747-4
6. Мозговая А.В., Шлыкова Е.В. Стиль жизни городской общности как ресурс адаптации к неопределенности среды. Научный результат. Социология и управление. 2019. Т. 5, № 1. С. 52–69. DOI: https://doi.org/10.18413/2408-9338-2019-5-1-0-5
7. Покатиловская Е.Н., Шибаева Л.В. Образ города проживания в представлениях жителей с разной городской идентичностью. Социальная и экономическая психология. 2019. Том 4. № 2(14). С. 192–209.
8. Anton C.E., Lawrence C. The Relationship between Place Attachment, the Theory of Planned Behaviour and Residents Response to Place Change. Journal of Environmental Psychology. 2016. Vol. 47. P. 145–154. URL: https://doi.org/10.1016/j.jenvp.2016.05.010.
9. Bernardo F., Palma-Oliveira J. M. Place identity, place attachment and the scale of place: the impact of place salience. Psychology. 2013. Vol. 4. P. 167–193. DOI: https://doi.org/10.1080/21711976.2013.10773867
10. Belanche D., Casalуs L. V., Flaviаn C. Understanding the cognitive, affective and evaluative components of social urban identity: Determinants, measurement, and practical consequences. Journal of Environmental Psychology. 2017. Vol. 50. P. 138–153. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jenvp.2017.02.004
11. Blynova, O. Ye, Popovych, I. S., Bokshan, H. I., Tsіlmak, O. M., & Zavatska, N. Ye. Social and Psychological Factors of Migration Readiness of Ukrainian Students. Revista ESPACIOS. 2019. Vol. 40. (№ 36). Page 4. URL: http://www.revistaespacios.com/a19v40n36/19403604.html
12. Hogg М., Williams K. From I to We: Social Identity and the Collective Self. Group Dynamics: Theory, Research, and Practice. 2000. V. 4. № 1. Р. 81–97.
13. Kashima Y., Paladino A., Margetts E. A. Environmentalist identity and environmental striving. Journal of Environmental Psychology. 2014. Vol. 38. P. 64–75. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.jenvp.2013.12.014
Опубліковано
2022-09-08
Сторінки
79-84
Розділ
СЕКЦІЯ 3 СОЦІАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ; ПСИХОЛОГІЯ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ