МОДЕЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ПІДТРИМКИ ЖІНОК В УМОВАХ ДИНАМІЧНОЇ СОЦІОТЕХНІЧНОЇ СИСТЕМИ

Ключові слова: система, автоматизована діяльність, неперервна інформація, користувачі, психологічна готовність

Анотація

Метою статті є з’ясування особливостей соціально-психологічного забезпечення життєдіяльності жінок в умовах динамічних соціотехнічних систем управління.

Методи. За допомогою методів анкетування та структурного моделювання, оцінювання напруженості психологічних функцій (тест М. Люшера, cоціометрія, увага, мислення, частота серцевих скорочень, тремор, динамометрія) виявлено зміну стомлення, що зростає, під час роботи досліджуваних в умовах динамічних соціотехнічних систем діяльності. Обстежено 500 досліджуваних (оператори, фахівці) у віці від 18 до 46 років (усі жінки) у динамічних автоматизованих системах управління. Як оптимізуючий метод використано довільну психічну саморегуляцію життєдіяльності. Виявлено та скореговано негативні функціональні стани жінок шляхом оволодіння ними навичками саморегуляції (аутотренінг, ідеомоторне тренування). Програма містила вправи-розминки, тренінгові вправи, дискусії, міні-лекції, роботу в парах і малих групах. Опановувалися м’язова релаксація, самонавіювання, активація рефлексивної зони свідомості.

Результати. Схарактеризовано соціально-психологічні особливості взаємодії та взаємовпливу компонентів динамічних соціотехнічних систем діяльності. Здійснено психологічний аналіз тенденцій розвитку таких систем. В емпіричному дослідженні визначено особливості забезпечення життєдіяльності жінок на робочих місцях. Розроблено й апробовано концепцію соціальної підтримки їхньої життєдіяльності. Спрогнозовано роботоздатність жінок і можливі зміни їхнього функціонального стану. Здійснено обґрунтування соціально-психологічного забезпечення розвитку соціотехнічних систем діяльності, яке допоможе подолати негативні наслідки функціонування таких систем і зумовить їх подальший розвиток за нових (ринкових) умов. Перспектива продовження дослідження вбачається в розробленні психологічної теорії оптимізації процесу діяльності жінок у динамічних соціотехнічних системах.

Висновки. Проведена дослідницька робота щодо вивчення особливостей життєдіяльності й роботоздатності жінок у динамічних соціотехнічних системах, виявлення прояву їхнього функціонального стану. Розроблено та апробовано структурно-функціональну модель соціально-психологічного забезпечення життєдіяльності жінок стосовно наявних стадій діяльності в динамічних соціотехнічних системах.

Посилання

1. Шевяков О.В., Шрамко І.А. Психологія соціальної підтримки життєдіяльності жінок в умовах динамічної соціотехнічної системи. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Психологічні науки». Херсон : Гельветика, 2020. Вип. 1. С. 168–173.
2. Особливості соціально-психологічної реабілітації спортсменів-паралімпійців, які спеціалізуються в пауерліфтингу / О.В. Шевяков, Е.Ю. Дорошенко, Є.Л. Михалюк, В.В. Приходько, І.М. Ляхова, О.К. Ніканоров, С.М. Малахова, А.М. Гурєєва. Запорожский медицинский журнал. 2020. Вып. 22. № 1 (118). С. 96–102. URL: http://zmj.zsmu.edu.ua (дата звернення: 23.07.2020).
3. Blynova O.Y., Holovkova L.S., Sheviakov O.V. Philosophical and sociocultural dimensions of personality psychological security. Аnthropological Measurements of Philosophical Research. 2018. №. 14. P. 73–83. URL: http://ampr.diit.edu.ua/article/viev/150750 (дата звернення: 23.12.2019).
4. Corporate Culture of a Higher Education Institution as a Factor in Forming Student’s Professional Identity / O. Blynova, V. Lappo, O. Kalenchuk, O. Agarkov, I. Shramko. Revista Inclusiones. 2020. Vol. 7. P. 481–496.
5. Psychological Provision of Processes Modernization of Metallurgical Production Management / N. Yevdokymova, O. Sheviakov, I. Koval, V. Lunov, A. Kocharian, N. Barinova, L. Onufrieva. International Journal of Recent Technology and Engineering (IJRTE). 2019. № 8 (4S). P. 115–121. URL: 10.35940/ijrte.D1004.1184S19 (дата звернення: 23.07.2020).
6. Psychological foundations of occupational health of specialists of economic sphere / O.A. Shevchenko, I.A. Burlakova, O.V. Sheviakov, O.A. Agarkov, I.A. Shramko. Медичні перспективи. 2020. Том. 25. № 2. С. 163–167. URL: http://doi.org/10.26641/2307-0404.2020.2.206890 (дата звернення: 23.07.2020).
7. Sheviakov O.V., Krupskyi O.P., Slavska Y.A. Ergonomic provision of modernizing management processes of metallurgical production in Ukraine and China. Scientific Bulletin of National Minning University. Scientific and technical journal. 2017. Вип. 1 (157). P. 134–143.
Опубліковано
2020-11-04
Сторінки
117-124
Розділ
СЕКЦІЯ 3 СОЦІАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ; ПСИХОЛОГІЯ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ