СОЦIАЛЬНО-ПСИХОЛОГIЧНI ТЕХНОЛОГІЇ ФОРМУВАННЯ БАТЬКIВСЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТI ЩОДО ДIТЕЙ З АУТИЗМОМ: ДОСЛIДЖЕННЯ БАТЬКIВСЬКИХ ХАРАКТЕРИСТИК

Ключові слова: аутизм, батьківська інтрузивність, батьківська компетентність, навчання батьків, система підтримки батьків дітей з аутизмом, втручання, орієнтоване на батьків, компетентна взаємодія батьків та фахівців

Анотація

Мета. У статті проаналізовано систему соціально-психологічних технологій формування батьківської компетентності щодо дітей з аутизмом. Метою статті є дослідження соціально-психологічних характеристик батьків дітей з аутизмом, які залучені у системну взаємодію з експертами з компетентного батьківства з використанням соціально-психологічних технологій формування батьківської компетентності щодо дітей з аутизмом. Методи дослідження: за результатами попереднього теоретичного аналізу здійснено моделювання системи соціально-психологічних технологій та проведено психодіагностичне вивчення характеристик батьків дітей та юнаків з аутизмом, залучених до технологій формування батьківської компетентності.

Результати. Для визначення наявності статистично значущих зв’язків та кореляцій між характеристиками дитячо-батьківської взаємодії, взаємодії родителя з другим родителем, взаємодії із соціальним оточенням та параметрами психологічного благополуччя (якості життя) родителя був використаний відповідний психодіагностичний інструментарій: Опитувальник батьківського ставлення (А. Варги, В. Століна) (ОБС) – модифікація для сім’ї, яка виховує особливу дитину; Алабамський батьківський опитувальник APQ (власна модифікація); PARI (parental attitude research instrument); Опитувальник адаптації С. Яковенко; SF-36 (Тест якості життя). У дослідженні взяли участь батьки дітей та юнаків з аутизмом із середнім, високим та найвищим рівнем батьківської компетентності.

Висновки. Аналіз отриманих даних дає змогу зробити висновок про позитивні зміни у всіх чотирьох сферах, які становлять якість життя батьків внаслідок проведення інтервенцій за системою технологій формування батьківської компетентності. Аналізуючи результати проведеного дослідження соціально-психологічних характеристик батьків дітей з аутизмом, спостерігаємо цілу низку різноманітних зв’язків та тенденцій, які часом носять парадоксальний характер, потребують подальшого дослідження та безумовно вказують на необхідність фахової допомоги та системного супроводу батьківства щодо дітей з аутизмом.

Посилання

1. Брокмайер И. Нарратив: проблемы и обещания одной альтернативной парадигмы. Вопросы философии. 2000. № 3. С. 29–42.
2. Михеева Н.Д. Методика незаконченных ситуаций (МНС) для диагностики родительской компетентности. Практична психологія та соціальна робота: науково-практичний та освітньо-методичний журнал. 2010. № 9. С. 49–56.
3. Романчук О. Неповносправна дитина в сім’ї та в суспільстві. Львів, 2008. 334 с.
4. Селигман М., Дарлинг Р. Обычные семьи, особые дети. Москва. 2007. 368 с.
5. De Fina A. Crossing Borders: Time, Space, and Disorientation in Narrative. Narrative inquiry. 2003. Vol. 13(2). P. 367–391.
6. Marsha Mailick Seltzer, Jan S. Greenberg, Jinkuk Hong, Leann E. Smith, David M. Almeida, Christopher Coe, & Robert S. Stawski. Maternal Cortisol Levels and Behavior Problems in Adolescents and Adults with ASD/ J Autism Dev Disord. 2010. Apr; No. 40(4). Pp. 457–469. URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2837763/ (дата звернення: 10.06.2020).
7. Siller M., & Sigman M. The behaviors of parents of children with autism predict the subsequent development of their children’s communication. Journal of Autism and Developmental Disorders, 2002. No. (2), pp. 77–89. DOI: 10.1023/A:1014884404276 (дата звернення: 10.06.2020).
8. Smith L.E., Greenberg J.S., Seltzer M., & Hong J. Symptoms and behavior problems of adolescents and adults with autism: Effects of mother-child relationship quality, warmth, and praise. American Journal on Mental Retardation, 2008. No. 113(5), pp. 387–402.
9. Stadnick N.A., Drahota A., & Brookman-Frazee L. Parent perspectives of an evidence-based intervention for children with autism served in community mental health clinics. Journal of child and family studies, 2013. No. 22 (3), pp. 414–422.
10. Stadnick N.A., Stahmer A., & Brookman-Frazee L. Preliminary Effectiveness of Project ImPACT: A Parent-Mediated Intervention for Children with Autism Spectrum Disorder Delivered in a Community Program. Journal of Autism and Developmental Disorders, 2015. No. 45(7), pp. 2092–2104. URL: http://doi.org/10.1007/s10803-015-2376-y (дата звернення: 10.06.2020).
11. Wood J.J. (2006). Parental intrusiveness and children’s separation anxiety in a clinical sample. Child Psychiatry Hum Dev. Fall. 2006. 3No. 7(1). Pp. 73–87.
Опубліковано
2020-08-31
Сторінки
162-169
Розділ
СЕКЦІЯ 3 СОЦІАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ; ПСИХОЛОГІЯ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ