ОСОБЛИВОСТI СИСТЕМИ ДОЛАЮЧОЇ ПОВЕДIНКИ ПIДЛIТКIВ: ҐЕНДЕРНИЙ АСПЕКТ

Ключові слова: підлітки, ґендерні відмінності, життєстійкість, долаюча поведінка, психологічний захист

Анотація

Мета. Виявити та проаналізувати ґендерні аспекти долаючої поведінки і життєстійкості підлітків з метою визначення основних напрямів стратегії зміцнення їх психологічного здоров’я та профілактики емоційних і поведінкових розладів.

Методи. Для вирішення поставлених завдань використовували методи психологічного тестування, статистичної обробки та аналізу даних. Життєстійкість оцінювали за допомогою тесту життєстійкості С. Мадді в адаптації Д.О. Леонтьєва. Базисні переконання досліджували за допомогою шкали базових переконань Р. Янов-Бульман в адаптації М.А. Падун і А.В. Котельникової. Для діагностики механізмів психологічного захисту використовували методику «Індекс життєвого стилю» Плутчика-Келлермана-Конте. Статистичний аналіз даних проводили, використовуючи t-критерій Стьюдента. У дослідженні брали участь 70 підлітків – школярів Харківської області віком від 15 до 16 років: 34 хлопці та 36 дівчат.

Результати. Встановлено, що дівчата, спираючись на довіру до світу і цінність власного «Я», у стресових ситуаціях рідше за хлопців використовують ранні психологічні захисти, які спотворюють реальність, та частіше використовують копінг-стратегії, базовані на більш зрілих психологічних захистах, що є важливою основою для їх більшої порівняно з хлопцями життєстійкості. У хлопців достовірно вища ніж у дівчат загальна напруженість усіх психологічних захистів, що задає формування менш адаптивної ніж у дівчат системи долаючої поведінки і призводить до їх меншої життєстійкості.

Висновки. Стратегію зміцнення психологічного здоров’я підлітків та профілактики емоційних і поведінкових розладів пропонується будувати в декількох напрямах: розвиток компонентів життєстійкості (переважно залученості та прийняття ризику); формування базових переконань у тому, що світ сповнений сенсу і кожна людина є цінною сама по собі; розвиток інструментальних копінг-стратегій; формування зрілих механізмів психологічного захисту.

Посилання

1. Бідюк І.А., Скуб М.Г. Особливості копінг-стратегій у підлітків з різним типом психологічних захисних механізмів. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Психологічні науки». 2018. № 2 (2). С. 20–25.
2. Дворянчиков Н.В., Носов С.С., Саламова Д.К. Половое самосознание и методы его диагностики. Москва : Флинта: Наука, 2011. 150 с.
3.Жизнеспособность человека: индивидуальные, профессиональные и социальные аспекты / Л.А. Александрова и др. Москва : Изд-во ИП РАН, 2016. 755 с.
4. Тихомандрицкая О.А., Мельникова О.Т. Исследование проблемы кризиса маскулинности в гендерной картине мира современной молодёжи методом фокус-группы. Социальная психология и общество. 2018. Т. 9, № 3. С. 187–196. DOI: 10.17759/sps.2018090318 (дата звернення: 03.06.2020).
5. Шахова О.Г. Ґендерні аспекти копінг-поведінки підлітків. Realita a perspektívy vývoja spoločnosti: sociálne, psychologické a politické aspekty : zbornik prispevkov z medzinarodna vedecko-prakticka konferencia (Sladkovičovo, Slovenska republika, 28–29 oktobra 2016). Р. 126–129.
6. Biggs A., Brough P., Drummond S. Lazarus and Folkman’s psychological stress and coping theory : the handbook of stress and health: A guide to research and practice / іn C.L. Cooper & J.C. Quick (Eds.). Hoboken, New Jersey, USA : Wiley-Blackwell, 2017. Рр. 351–364.
7. Janoff-Bulman R. Schema-change perspectives on posttraumatic growth : Handbook of posttraumatic growth / in L.G. Calhoun & R.G. Tedeschi (Eds.). New York and London : Psychology Press, 2014. Pp. 95–113.
8. Maddi S.R. Hardiness as the Existential Courage to Grow Through Searching for Meaning. The Experience of Meaning in Life : handbook in Hicks J. & Routledge C. (Еds.). Springer, Dordrecht. 2013. Pр. 227–239.
Опубліковано
2020-08-31
Сторінки
123-129
Розділ
СЕКЦІЯ 2 ПЕДАГОГІЧНА ТА ВІКОВА ПСИХОЛОГІЯ