КОРЕКЦІЙНО-РОЗВИВАЛЬНА ПРОГРАМА З ФОРМУВАННЯ ЖИТТЄВОГО ЦІЛЕПОКЛАДАННЯ У ПІДЛІТКІВ В УМОВАХ СПЕЦІАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ

  • Лідія Вікторівна Дрозд
Ключові слова: учні, інтелектуальні порушення, життєвий шлях, планування, соціальночасові рамки, уява

Анотація

Мета статті – обґрунтувати та висвітлити зміст програми корекційно-розвивальних занять із формування вміння планувати власне майбутнє в підлітків спеціальних закладів освіти. Основні завдання, які вирішувалися під час проведення занять, – формування в підлітків з інтелектуальними порушеннями самостійності у виборі та реалізації життєвих планів і встановлення перспектив майбутнього життя після закінчення закладу освіти, формування соціальних компетентностей для успішної інтеграції в соціум.

Наведено засоби та методи корекції цілепокладання в умовах спеціального закладу освіти, зокрема метод планування та способи його реалізації (від провідної діяльності до власного життя) під час корекційно-розвивальних занять як складової частини соціалізації й орієнтира життєдіяльності людини. Використано емпіричні методи: спостереження, опитування, формувальний експеримент. Запропоновано етапи проведення занять із формування життєвого цілепокладання. Визначено критерії готовності підлітка до життєвого цілепокладання й устрою власного життя.

Результати. Наведено методики, тренінгові вправи формування розуміння підлітками характеру взаємозв’язку між етапами життя людини та досягненнями на кожному етапі, уміння орієнтуватися в часових рамках подій, уміння проєктувати та планувати власні життєві події. Статистично доведено, що після проведення програми корекційно-розвивальних занять значно збільшилася кількість підлітків із високим рівнем життєвого цілепокладання. Значно зменшився показник підлітків, які мали низький рівень. Зазначено, що низький відсоток сформованості життєвого цілепокладання в підлітків після проведення програми зумовлений їхнім рівнем первинного порушення та слабкістю формування причинно-наслідкових зв’язків.

Висновки. Pезультати порівняльної діагностики засвідчують ефективність використання програми корекційно-розвивальних занять для формування життєвого цілепокладання в підлітків з інтелектуальними порушеннями в умовах спеціальних закладів освіти. Окреслено перспективи подальших наукових розробок, зокрема, питання формування уявлень підлітків з інтелектуальними порушеннями про способи організації та проєктування часу власного життя у професійно-трудовій і особистісній сферах.

Посилання

1. Bystrov A.Ye. (2019) Osoblivosti viktimnoyi povedinki rozumovo vidstalih pidlitkiv [Peculiarities of victimal behaviour of mentally retarded adolescents] avtoreferatd is. ... kand. psihol. nauk : 19.00.08; Nac. ped. un-tim. M.P. Dragomanova. Kiyiv. 20 s. [in Ukrainian].
2. Ivanenko A.S. (2016) Formuvannya uyavlen pro majbutnyu sim’yu u rozumovo vidstalih pidlitkiv: [Formation of ideas about the future family of mentally retarded adolescents] avtoreferatd is. ... kand. psihol. nauk : 19.00.08; Nac. ped. un-tim. M.P. Dragomanova. Kiyiv. 20 s. [in Ukrainian].
3. Moskоlenko N.V. (2015) Podgotovka umstvenno otstalykh vospitannikov-sirot k samostoyatel’noy zhizni: Dis. kand. ped. nauk [Preparation of mentally retarded students-orphans for independent living]. Moscow. 170 p [in Russian].
4. Khokhlina O.P. (2018). Psykholoho-pedahohichni osnovy korektsiinoi spriamovanosti trudovoho navchannia uchniv z vadamy rozumovoho rozvytku [Psychological and pedagogical foundations of the correctional orientation of labor education of students with intellectual disabilities]. Kyiv: Ped. Dumka. 242 p. [In Ukrainian].
5. Shishmentsev I.M. (2017) Vihovannya kulturi lyudskih vzayemin u rozumovo vidstalih starshoklasnikiv zasobami ukrayinskoyi literaturi : [Upbringing Culture of Human Relations of Mentally Retarded Senior Pupils by Means of Ukrainian Literature] avtoreferat dis. ... kand. ped. nauk : 13.00.03. Nac. ped. un-tim. M.P. Dragomanova. Kiyiv. 21 s. [in Ukrainian].
6. Baranowicz K. Pozadydaktyczne efekty edukacji integracyjnej dzieci niepełnosprawnych. Łódź, 2016. 345 s. [in Polska].
7. Bystrova Y. Psychological and pedagogical support of integrated education of persons with special needs in the institution for high education. Aktualne problemy nowoczesnych nauk. Vol. 26. Psychologia i socjologia. Przemyśl : Nauka i studia, 2012. P. 73–77 [in Polska].
Опубліковано
2020-05-28
Сторінки
183-190
Розділ
СЕКЦІЯ 5 СПЕЦІАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ