ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ЕТНОПСИХОЛОГІЇ ТА МОРАЛІ: МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ

Ключові слова: етнопсихологія, мораль, ментальність, душа народу, архетип, кордоцентризм, інтровертизм

Анотація

Мета. Дослідження спрямоване на розкриття сутнісних особливостей взаємозв’язку етнопсихології та моралі як етнічно-моральнісної моделі формування окремої людини, так і певної спільноти, що передбачає послідовне вирішення таких задач: а) акцентувати увагу на різноманітних ракурсах взаємозв’язку зазначених феноменів; б) розкрити етнопсихологічні можливості моралі конкретного типу людини – українця.

Методи. Методологія дослідження ґрунтується на використанні культуролого-генетичного, структурно-системного, історико-порівняльного методів для виявлення сутнісних характеристик взаємозв’язку етнопсихології та моралі як специфічних складників як особистості, так і певної спільноти.

Результати. Виокремлено напрями взаємозв’язку етнопсихології та моралі в трьох «зрізах»: історичному (на фоні якого відбувається процес оформлення і розгортання їх змісту), соціально-психологічному (в якому охоплюється універсальність та унікальність етносу) та культурологічному (в якому функціонують архетипи як «загальні правила», що регулюють не форму, а напрям діяльності).

Висновки. Етнопсихологія, започаткувавшись як наука, що вивчає етнічні особливості психіки людей, засвідчила свої права на інтерпретацію такого феномена, як «народний дух», що витлумачувався, по-перше, як особливе системне утворення, в якому відображається психічна схожість індивідів, що належать до певного етносу; по-друге, як їх самосвідомість, певний спосіб рефлексування. У цьому контексті проблема «етнос-мораль» набуває праксеологічного характеру як набуття особистістю рис, характерних для певного етносу, та їх впливу на її життєдіяльність і поведінку, так і усвідомлення етносом власних якостей та ідентифікація себе з певною спільнотою. Саме цей аспект допомагає зрозуміти, як людина набуває національних рис і самосвідомості під впливом різноманітних чинників, яким чином формується ментальність, її моральні настанови. Якщо зіставляти між собою етнопсихологію та мораль з точки зору їх смислоутворюючої функції, то можна сказати, що перша відповідає на запитання: «Що є основою життя того чи іншого етносу і як зберегти життя?». А друга, поглиблюючи смислові нюанси, відповідає на запитання про те, навіщо його зберігати й відтворювати.

Посилання

1. Gil’tebrandt, P.A. (1865). Shtejntal’ i Lacarus : Mysli o narodnoj psihologii. [Steinthal & Lazarus: Thoughts on national psychology]. Voronezh : tip. V. Gol’dshtejna. 41 p. [in Russian].
2. Gresko, V.V. (2017). Mentalitet yak osnovnyi psykholohichnyi chynnyk zberezhennia ta rozvytku ukrainskoho suspilstva. [Mentality as the main psychological factor of preservation and development of Ukrainian society]. Naukovyi visnyk Khersonskoho derzhavnoho universytetu. Seriia: Psykholohichni nauky – Scientific Bulletin of Kherson State University. Series Psychological Science, Vol. 1. Issue 1. 44–48 [in Ukrainian].
3. Danyliuk, I.V. (2010). Etnichna psykholohiia yak haluz naukovoho znannia: istoryko-teoretychnyi vymir : monohrafiia. [Ethnic psychology as a branch of scientific knowledge: historical and theoretical dimension: a monograph]. Kyiv : SAMMIT-KNYHA [in Ukrainian].
4. Kant, I. (1965). Metafizika nravov. [The Metaphysics of Morals]. In V.F. Asmus, A.V. Gulyga, T.I. Ojzerman (Eds.) Sochinenija v 6 t. [Works in 6 Vol]. Vol. 4. Part. 2. Moscow: Mysl’. 107–438 [in Russian].
5. Mead M. (1988). Kul’tura i mir detstva. [Culture and the world of childhood]. Moscow: Nauka [in Russian].
6. Skovoroda, H. (1994a). Kiltse. Druzhnia rozmova pro dushevnyi myr. [Ring. Friendly conversation about peace of mind]. Tvory: U 2 t. [Works in 2 Vol.] Vol. 1. Kyiv : AT “Oberehy”. 360–412 [in Ukrainian].
7. Skovoroda, H. (1994b). Narkis. Rozmova pro te: piznai sebe. [Narcissus. Talk about knowing yourself]. Tvory: U 2 t. [Works in 2 Vol.]. Vol. 1. Kyiv : AT “Oberehy”. 150–195 [in Ukrainian].
8. Turban, V.V. (2014). Problema ontohenezu morali ta moralnosti v ukrainskii i svitovii psykholohii. [The problem of ontogeny of morality and morality in Ukrainian and world psychology]. In V.V. Turban (Ed.) Stanovlennia psykholohichnoi dumky v Ukraini: providni idei ta istoriia rozvytku : kolektyvna monohrafiia [The formation of psychological thought in Ukraine: leading ideas and history of development: a collective monograph]. Kyiv–Kropyvnytskyi: Imeks-LTD. 9–31 [in Ukrainian].
9. Khramova, V. (1992). Do problemy ukrainskoi mentalnosti. [To the problem of Ukrainian mentality]. Ukrainska dusha [Ukrainian soul]. Kyiv: Feniks. 3–35 [in Ukrainian].
10. Chyzhevskyi, Dm. (1992). Narysy z istorii filosofii na Ukraini. [Essays on the History of Philosophy in Ukraine]. Retrieved from: http://litopys.org.ua/chyph/chyph.htm [in Ukrainian].
11. Hume, D. (2013). O nacional’nyh harakterah. [On national characters]. Retrieved from: http://nationalmentalities.ru/history/istoriya/yum_d_o_nacionalnyh_harakterah1/ [in Russian].
12. Jung, C.G. (2007). Lichnoe i sverhlichnoe, ili kollektivnoe bessoznatel’noe [The Personal Unconscious & the Super-Personal or Collective Unconscious]. Retrieved from: https://www.psychology-online.net/articles/doc-852.html [in Russian].
13. Yurkevich, P.D. (1993). Sertse i yoho znachennia v dukhovnomu zhytti liudyny, zghidno vchennia slova Bozhoho. [Heart and its significance in the spiritual life of man, according to the teaching of the word of God]. In P.D. Yurkevych. Vybrane [Chosen Works]. Kyiv: Abrys. 73–115 [in Ukrainian].
14. Yarema, V. (1938). Ukrainska dukhovnist v yii kulturno-dukhovnykh vyiavakh. [Ukrainian spirituality in its cultural and spiritual manifestations] Zb. Pershoho Ukrainskoho Pedahohichnoho Konhresu. [Materials of the First Ukrainian Pedagogical Congress]. Lviv. 16–88 [in Ukrainian].
15. Brinkmann, S. (2016). Cultural psychology and its values. Culture & Psychology, 22(3), 376–386.
16. Guerra, Valeschka Martins and Giner-Sorolla, Roger (2010). The Community, Autonomy, and Divinity Scale (CADS): A new tool for the cross-cultural study of morality. Journal of Cross-Cultural Psychology, 41 (1). Pp. 35–50.
17. Miller, J.G., Goyal, N., & Wice, M. (2017). A cultural psychology of agency: Morality, motivation, and reciprocity. Perspectives on Psychological Science, 12(5), 867–875.
18. Valsiner, J. (2014). An invitation to cultural psychology. London, England: Sage.
Опубліковано
2020-05-28
Сторінки
55-62
Розділ
СЕКЦІЯ 1 ЗАГАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ; ПСИХОЛОГІЯ ОСОБИСТОСТІ