ПСИХОЛОГІЯ СОЦІАЛЬНОЇ ПІДТРИМКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ЖІНОК В УМОВАХ ДИНАМІЧНОЇ СОЦІОТЕХНІЧНОЇ СИСТЕМИ

Ключові слова: cоціотехнічна система, комп’ютеризована діяльність, дисплейні відеоряди, користувачі, готовність

Анотація

Метою статті є з’ясування особливостей соціальної підтримки життєдіяльності жінок в умовах динамічної соціотехнічної системи управління природокористуванням.

Методи. За допомогою методів електрокардіографії та електроокулографії виявлено зміну наростаючого стомлення під час роботи досліджуваних з дисплейними відеорядами автоматизованої соціотехнічної системи «Моніторинг природоохоронної діяльності». Обстежено 350 досліджуваних (оператори, фахівці, студенти, що мають навички роботи з комп’ютером) віком від 18 до 36 років (всі жінки) до, під час і після роботи з дисплейними відеорядами динамічної автоматизованої системи управління. Загальна тривалість діяльності за дисплеєм не перевищувала чотирьох годин безперервної роботи.

Результати. Охарактеризовано форми, зміст і характер взаємодії і взаємовпливу компонентів динамічної соціотехнічної системи «людина – природа». Здійснено соціально-психологічний аналіз тенденцій розвитку такої соціотехнічної системи. В емпіричному дослідженні визначено особливості психологічної взаємодії жінок з дисплейними відеорядами. Розроблено концепцію соціальної підтримки їхньої життєдіяльності під час роботи з дисплейними відеорядами динамічної неперервної інформації.

Висновки. Встановлено залежність рівня комп’ютерної готовності жінок і якості сприйняття ними інформації з різних форм подання. З’ясовано, що на якість сприйняття інформації впливає не тільки рівень комп’ютерної готовності, але й загальний час знайомства з комп’ютером, а також час, що проводиться за роботою на комп’ютері. З точки зору підсистеми відображально-моделюючої інформаційної активності проєктувальника підвищенню уваги до інформаційного повідомлення сприяє його техніко-естетична привабливість, що безпосередньо вливає на сприйняття користувача. Виявлено в тенденції позитивний взаємозв’язок між техніко-естетичною привабливістю і запам’ятовуваністю інформаційного повідомлення. Привабливіші в естетичному відношенні інформаційні повідомлення здатні викликати інтерес у користувача, найкращим чином виконуючи інформативну та інформаційну функції.

Посилання

1. Letuchyy, I.A. (2007). Psykhofiziolohichni osoblyvosti spryynyattya informatsiyi v komp’yuternomu formati [Psychophysiological features of the perception of information in a computer format]. Aktual’ni problemy psykholohiyi – Actual problems of psychology. T. Х. Vyp. 2. 611–622.
2. Markova, I.V. (2008). Spryynyattya informatsiyi v komp’yuternomu formati: psykhofiziolohichni problemy. [The perception of information in computer format: psychophysiological problems]. Aktual’ni problemy psykholohiyi – Actual problems of psychology. 2008. T. Х. Vyp. 4. 363–367.
3. Tarasenko, A.V. (2010). Psykholohichne zabezpechennya rozvytku sotsiotekhnichnoyi systemy diyal’nosti fakhivtsiv-operatoriv: kontseptsiya doslidzhen’ [Psychological support for the development of the socio-technical system of activity of specialists-operators: the concept of research]. Naukovyy visnyk Mykolayivs’koho derzhavnoho universytetu imeni V.O. Sukhomlyns’koho. Seriya “Psykholohichni nauky” – Scientific Bulletin of the Mykolayiv State University named after V.O. Sukhomlinsky. Psychological Sciences Series. T. 2. Vyp. 4. 288–292.
4. Tarasenko, A.V. (2011). Psykholohichne zabezpechennya rozvytku sotsiotekhnichnykh system diyal’nosti: teoretychni zasady ta metodolohiya [Psychological support of the development of socio-technical systems of activity: theoretical foundations and methodology]. Problemy suchasnoyi psykholohiyi – Problems of modern psychology. Vyp. 7. 759–768.
Опубліковано
2020-04-02
Сторінки
168-173
Розділ
СЕКЦІЯ 3 СОЦІАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ; ПСИХОЛОГІЯ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ