ДОСЛІДЖЕННЯ МУЗИЧНИХ ЗДІБНОСТЕЙ ПІАНІСТІВ

Ключові слова: музичний слух, ритм, відчуття темпу, метр, здібності, музична пам’ять, музичне мислення

Анотація

Метою є теоретичне вивчення та емпіричне дослідження здібності піаністів.

Методи. Дослідження проводилося на базі Сумського вищого училища мистецтв і культури ім. Д.С. Бортнянського. Основним дослідженням було охоплено 30 студентів спеціальності «Музичне мистецтво» спеціалізації «Фортепіано». З метою емпіричного дослідження здібностей піаністів нами були використані методики діагностики музичних здібностей (музичного слуху, музично-ритмічного відчуття, музичної пам’яті, музичного мислення) Ю.А. Цагареллі.

Результати. За результатами емпіричного дослідження можемо констатувати, що у вибірці більшій половині досліджуваних характерний рівень розвитку мелодійного слуху – вище середнього, отже, ці піаністи здатні до вирізнення змін у творі, адекватно сприймати ладову окраску мелодії. Більшість піаністів- респондентів характеризується середнім рівнем розвиненості гармонійного слуху, тому можуть мати певні труднощі у визначенні зміни гармонійних функцій ладу. У межах дослідження звуковисотного слуху у піаністів було оцінено здатність до визначення заданої висоти звуку та виділено його різновиди: абсолютний активний, абсолютний пасивний, абсолютний синестезичний, псевдоабсолютний. З’ясовано, що серед досліджуваних піаністів найбільшу групу утворюють ті, у яких розвинений абсолютний пасивний та абсолютний синестезичний звуковисотний слух. У рамках вивчення музично-ритмічного відчуття досліджено здібність до правильного сприйняття і відтворення часу у музиці. Відчуття темпу та метру у більшості респондентів розвинені на рівні вище середнього, тоді як відчуття ритму середньо розвинене, тому досліджувані можуть мати ускладнення в адекватному відтворенні ритмічного малюнку. Дослідження музичної пам’яті дало змогу визначити перевагу в опитуваних піаністів слухової музичної пам’яті, тому у них виражена здібність до збереження в свідомості образів прослуханої музики та миттєвого відтворення їх. Музичне мислення більшості досліджених піаністів носить характер репродуктивного, отже, вони добре відтворюють мелодійні, гармонійні, темброві і ритмічні зв’язки у музичних творах.

Висновки. У межах емпіричного дослідження музичних здібностей піаністів констатовано середній рівень розвиненості гармонійного слуху та відчуття ритму, отже, вбачається потреба в розвитку здібності визначати зміну гармонійних функцій ладу та сприйняття ритмічного малюнку. Перевага у респондентів репродуктивного мислення вказує на необхідність розвитку творчого музичного мислення, що сприятиме створенню мелодійних, гармонійних і ритмічних зв’язків усередині музичного твору.

Посилання

1. Teplov, B.M. (2003). Psihologiya muzyikalnyih sposobnostey. [Psychology of Musical Abilities]. Sankt-Peterburg: Nauka [in Russian].
2. Suleymanov, R.F. (2003). Psihologicheskaya diagnostika i razvitie muzyikalnogo sluha. [Psychological diagnosis and development of musical hearing]. Kazan: Izd-vo “Taglimat” Instituta ekonomiki, upravleniya i prava [in Russian].
3. Nadyirova, D.S. (2008). Muzyikalnoe razvitie v protsesse fortepiannogo obucheniya. [Musical development in the process of piano learning]. Kazan: Izd-vo TGGPU [in Russian].
4. Tallibulina, M.T. (2011). Muzyikalnaya odarennost: model strukturyi, metodyi vyiyavleniya i razvitiya. [Musical talent: a model of structure, methods of identification and development]. Perm [in Russian].
5. Tsagarelli, Yu.A. (2008). Psihologiya muzyikalno-ispolnitelskoy deyatelnosti. [Psychology of musical performing activities]. Sankt-Peterburg: Kompozitor-Sankt-Peterburg [in Russian].
6. Сoffman, D.D. & Adamek, M. (2001). Perceived social support of New Horizons Band participants, Contributions to Music Education, Vol. 28. No. 1, pp. 27–40.
7. Güsewell, A. & Ruch, W. (2013). Are musicians particularly sensitive to beauty and goodness? Psychology of Aesthetics, Creativity, and the Arts, 8(1), 96–103.
Опубліковано
2020-04-02
Сторінки
71-77
Розділ
СЕКЦІЯ 1 ЗАГАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ; ПСИХОЛОГІЯ ОСОБИСТОСТІ